INS: Numarul locurilor de munca vacante, in crestere!

Sursa: internet

Sursa: internet

  • În trimestrul II 2015, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,06%, în creştere cu 0,03 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent.

  • Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 47,4 mii, în creştere cu 2,3 mii locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior.
  • Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2014, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,22 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 11,1 mii.

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul II 2015, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (3,17%) şi în alte activităţi de servicii (2,50%). În industria prelucrătoare s-au concentrat aproape 30% din numărul total al locurilor de muncă vacante (14,1 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,27%. Sectorul bugetar a însumat peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Astfel, 8,0 mii locuri vacante se regăsesc în administraţia publică, 6,0 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2,2 mii locuri vacante în învăţământ. La polul opus, cele mai mici valori atât în ceea ce priveste rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,10%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,15%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Trimestrul II 2015 comparativ cu perioadele precedente

industria prelucratoare

Sursa: internet

Industria prelucrătoare are cele mai multe locuri de muncă vacante.

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,22 puncte procentuale), respectiv în industria prelucrătoare (+0,17 puncte procentuale). În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai importante creşteri s-au regăsit în activităţile din industria prelucrătoare (+2,1 mii locuri vacante), respectiv din comerţ (+0.5 mii locuri vacante). Diminuări ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (-0,29 puncte procentuale), urmate de industria extractivă (-0,16 puncte procentuale), iar în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante în construcţii, respectiv în transport şi depozitare (-0,4 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Sursa: internet

Sursa: internet

Învăţământul are cea mai relevantă scădere a numărului de locuri de muncă vacante.

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri importante în activităţile de spectacole, culturale şi recreative (+0,93 puncte procentuale), respectiv în administraţia publică (+0,74 puncte procentuale), iar diminuarea cea mai relevantă a fost în hoteluri şi restaurante (-0,09 puncte procentuale). Numărul locurilor de muncă vacante a crescut în industria prelucratoare (+3,6 mii locuri vacante), respectiv în administraţia publică (+2,1 mii locuri vacante), iar în învăţământ (-0,3 mii locuri vacante) s-a observat cea mai relevantă scădere.

Intelectualii, printre cei mai căutaţi de angajatori.

Sursa: internet

Sursa: internet

În legătură cu rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii în trimestrul II 2015, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei cât şi a locurilor de muncă vacante a fost pentru specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,42%, respectiv 13,7 mii locuri vacante), respectiv în cele de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (1,22%, respectiv 7,6 mii locuri vacante) iar cele mai mici valori au fost înregistrate în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,43%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Comparativ cu trimestrul precedent, cea mai relevantă creştere s-a înregistrat atât în ceea ce priveşte rata cât şi locurile de muncă vacante în randul ocupaţiilor de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (+0,11 puncte procentuale, respectiv +1,0 mii locuri vacante), iar la polul opus cu cele mai semnificative scăderi s-au regăsit ocupaţiile de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (-0,16 puncte procentuale, respectiv -0,4 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă creştere a ratei locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în rândul ocupaţiilor de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (+0,34 puncte procentuale), iar în ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante în ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+2,7 mii locuri vacante). Singura diminuare atât în ceea ce priveşte rata cât şi locurile de muncă vacante s-a regăsit în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (-0,16 puncte procentuale, respectiv -0,01 mii locuri vacante).

Sursa: Institutul Naţional de Statistică

Post Your Thoughts