IMM-urile beneficiaza de un nou sprijin

intreprinzatori

Sursa: internet

Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri a aprobat Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, acesta fiind un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Grupul-ţintă al acestui programului include antreprenori existenţi sau potenţiali, precum şi top-manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice ori private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Prin implementarea programului în anul 2015 se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 160 de beneficiari, persoane fizice, care vor să înfiinţeze un IMM.

Obiectivele Programului UNCTAD/EMPRETEC România sunt:

 • susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
 • crearea de noi locuri de muncă,
 • creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Programul îşi propune:

 • identificarea întreprinzătorilor de succes;
 • dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale;
 • dezvoltarea metodelor moderne de afaceri;
 • mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România;
 • încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local, dar şi la nivel internaţional;
 • dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive;
 • sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor;
 • dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere.

Ordinul privind aprobarea procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România a intrat în în vigoare la data de 17 august 2015, astfel sprijinindu-se înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.000.000 lei.

Suma este împărţită în mod egal celor 8 OTIMMC organizatoare: Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Ploieşti, Târgu Mureş, Timişoara, care încheie parteneriate cu instituţii publice şi/sau private, contractează serviciile specifice organizării workshopurilor de pregătire antreprenorială UNCTAD/EMPRETEC, asigură publicarea pe site-ul www.aippimm.ro a locaţiilor şi perioadelor de desfăşurare a acestora şi asigură cheltuielile de organizare şi promovare a workshopurilor, precum şi onorariile trainerilor pentru susţinerea celor 8 workshopuri.

Pentru mai multe detalii asupra procedurilor, click aici.

Sursa: www.gov.ro

 

Post Your Thoughts