Implicare in finalizarea Codului Fiscal

Un proces de o importanță majoră pentru toate organizațiile din România – economice, educaționale, științifice, culturale, administrative, politice, sportive, etc. – și pentru managementul lor, îl reprezintă modernizarea Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală.Declanșate cu 2 ani în urmă, procesele de modernizare ale celor 2 reglementări strategice pentru întreaga societate românească, se vor finaliza în acest an. Colectivul care lucrează la Ministerul Finanțelor Publice și-a îndesit reuniunile și în perioada viitoare – este prevăzută luna martie – se vor publica pentru analiză și dezbatere publică, variante îmbunătățite de Cod Fiscal și Cod de Procedură Fiscală.

Întrucât prevederile acestor coduri influențează major, nu numai finanțarea și managementul financiar al tuturor entităților din România la nivel micro, mezo și macro social, ci și funcționalitatea, managementul și performanțele de ansamblu ale acestora, este foarte importantă implicarea specialiștilor din management în definitivarea lor.

În opinia noastră, două sunt principalele perspective în care trebuie să fie concepute și focalizate perfecționările acestor două coduri:

  1. simplificarea prevederilor și armonizarea lor, astfel încât aplicarea și utilizarea codurilor să fie mai puțin dificilă și nu atât de consumatoare de timp și competențe. Aceasta va determina creșterea funcționalității și diminuarea deficiențelor financiar-manageriale în toate organizațiile din România;
  2. includerea în coduri de prevederi care să stimuleze procesele economico-sociale generatoare de performanță – investițiile, inovarea, crearea de locuri de muncă, educația, cercetarea științifică, exportul, s.a.

Sugerăm deci colegilor noștri din SAMRO să nu neglijeze această oportunitate unică de a contribui la modernizarea Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală, care vor influența substanțial evoluția sociatății și economiei în următorul deceniu. Orice propuneri raționale, chiar pe aspecte care la prima vedere par secundare sau de detaliu, sunt binevenite prin efectele multiplicatoare pe care le vor genera la nivelul sutelor de mii de entități care funcționează în România. Aceste sugestii se pot trimite direct la Ministerul Finanțelor Publice și/sau secretariatul SAMRO, care va formula un set de propuneri pe care îl va susține direct în cadrul colectivului care va lucra la definitivarea celor două coduri la Ministerul Finanțelor Publice.

Editorial realizat de Prof.Univ.Dr.Ovidiu Nicolescu

Președinte CNIPMMR, SAMRO

Post Your Thoughts