EVALUAREA SITUAŢIEI DE ANSAMBLU A IMM-URILOR DIN ROMÂNIA ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2013

În fiecare semestru, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România elaborează Evaluarea situaţiei de ansamblu a IMM-urilor din România pentru semestrul anterior.

Se folosesc:

– 24 de indicatori economici

– interviuri pe un eşantion reprezentativ de întreprinzători

Evaluarea semestrială a situaţiei de ansamblu a IMM-urilor se bazează pe determinarea INDICELUI INTREPRENORIAL – calculat ca medie ponderată între:

– INDICELE MEDIULUI DE AFACERI

– INDICELE EVOLUŢIEI IMM-URILOR

– INDICELE CARE REFLECTĂ APRECIEREA  ÎNTREPRINZĂTORILOR

I.INDICELE MEDIULUI DE AFACERI – se bazează pe evaluarea unui set de 13 indicatori statistici şi se obţine prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui indicator; valoarea maximă a acestui indice este de 100 de puncte.

Prin însumarea scorurilor obţinute de fiecare din cei 13 indicatori,  indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 26 de puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu satisfăcătoare a mediului de afaceri. Trebuie menţionat faptul că în semestrul I 2012 indicele mediului de afaceri a înregistrat valoarea de 20 de puncte.

II. INDICELE EVOLUŢIEI IMM-URILOR – se va obţine prin însumarea scorurilor corespunzătoare fiecărui indicator, iar valoarea maxima a acestui indice este de 100 de puncte.

Prin însumarea scorurilor obţinute de fiecare din cei 11 indicatori, indicele evoluţiei IMM-urilor a înregistrat valoarea de -8 puncte, ceea ce reflectă o evoluţie de ansamblu foarte nesatisfăcătoare a sectorului de IMM-uri.

În semestrul I 2012, acest indice a înregistrat valoarea de -2 puncte.

III. APRECIEREA ÎNTREPRINZĂTORILOR CU PRIVIRE LA SITUAŢIA FIRMEI PROPRII ÎN SEMESTRUL CURENT COMPARATIV CU SEMESTRUL ANTERIOR – poate primi maxim 100 de puncte.

Soldul astfel obţinut (-21) reprezintă punctajul care caracterizează aprecierea întreprinzătorilor.

IV.INDICELE INTREPRENORIAL – se obţine ca medie ponderată între indicele mediului de afaceri (40 %), indicele evoluţiei IMM-urilor (50%) şi indicele referitor la aprecierea întreprinzătorilor (10%). Valoarea maximă care poate fi obţinută este de 100 de puncte.

Calculând indicele intreprenorial conform metodologiei de mai sus, acesta a înregistrat valoarea de 4,3 puncte.

INDICELE INTREPRENORIAL PE SEMESTRUL I 2013, COMPARATIV CU SEMESTRUL I 2012, INDICĂ O EVOLUŢIE NESATISFĂCĂTOARE A MEDIULUI DE AFACERI ŞI A SECTORULUI DE  IMM-URI. MENTIONAM CA IN SEMESTRUL I 2012, INDICELELE INTREPRENORIAL A AVUT VALOAREA 4,6.

 

Post Your Thoughts