AUTOFINANŢAREA – PRINCIPALA MODALITATE DE ASIGURARE A FINANŢĂRII ACTIVITĂŢII IMM-URILOR

I. 91,27% DIN IMM-URI SE AUTOFINANŢEAZĂ

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat o anchetă pe un eşantion de 1.858 întreprinzători  – reprezentativ la nivel naţional, cuprinzând IMM-uri din toate clasele de mărime, din toate regiunile şi ramurile de activitate, care evidenţiază preponderenţa autofinanţării în afaceri în 91,27% din IMM-uri, cu creşterea într-un an cu 16,37% a IMM-urilor ce se autofinanţează, concomitent cu scăderea cu 5% a creditelor bancare

IMM-urile evidenţiază:

  • accesul limitat la credite bancare:

–   cerinţe tot mai stricte, care includ garanţiile personale, în vederea obţinerii de finanţare de la instituţiile de credit;

–   ratele crescute ale dobânzii, care duc la un grad mai mare de stricteţe a termenilor şi condiţiilor care nu privesc preţul, inclusiv a garanţiilor personale;

–   utilizarea de către bănci a unor evaluării cantitative standard pentru bonitate, fără ratingurilor calitative ca un instrument de completare, precum şi

  • dificultăţi întâmpinare în relaţia cu băncile, vizând:

–   lipsa transparenţei privind criteriile specifice bancare privind cererile de finanţare;

–   lipsa de informaţii privind costurile totale ale creditării;

–   nemotivarea adecvată şi constructivă a respingerii cererilor de creditare;

–   birocraţie excesivă;

–   nepublicarea pe site-urile băncilor a informaţiilor complete privind creditarea;

–   imposibilitatea de a compara uşor costurile creditelor disponibile la diferite banci.

II. PROPUNERILE CNIPMMR: RELAŢII CONSTRUCTIVE CU IMM-URILE 

  1. Abordare bancară şi întreprenorială echilibrata a componentelor esenţiale de natură cantitativă şi calitativă, cu promovarea utilizării ratingurilor calitative ca un instrument de completare a evaluării cantitative standard a bonităţii IMM-urilor.
  2. Creşterea transparenţei şi competiţiei în sectorul bancar, prin asigurarea publicării pe site-urile fiecărei bănci a unor indicatori cheie la nivel individual, a grilelor de evaluare a cererilor de creditare şi a tuturor costurilor creditării, cu efect direct privind intensificarea concurenţei, compararea ofertelor de creditare şi reducerea costurilor de finanţare a IMM-urilor.
  3. Simplificarea sarcinii administrative: eliminarea obligaţiilor declarative adiţionale prin limitarea documentelor şi informaţiilor solicitate întreprinderilor de către banca la cele esenţiale, care fac nemijlocit obiectul evaluării acordarii sau respingerii creditului.
  4. Sprijinirea accesului la consultanţă adaptată nevoilor specifice ale IMM-urilor şi dezvoltarea unor programe de „pregătire pentru investiţii” pentru IMM-uri, inclusiv cu finanţarea Uniunii Europene, în strânsă cooperare cu organizaţiile reprezentative ale acestora.
  5. Dezvoltarea unui produs comparativ privind ofertele bancare, pentru informarea IMM-urilor, furnizat gratuit, la dispoziţia tuturor IMM-urilor.
  6. Colaborarea şi comunicarea permanentă între organizaţiile mediului bancar şi confederaţiile patronale reprezentative în vederea îmbunătăţirii climatului de finanţare a economiei.
  7. Valorificarea într-o măsură mai mare a garanţiilor acordate prin intermediulFondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi a Fondului Român de Contragarantare.
  8. Valorificarea bunelor practici existente privind soluţii specifice pentru dialogul, cooperarea şi schimbul de informaţii dintre creditori şi IMM-uri (similare cu cele din Italia şi Belgia).

 

Post Your Thoughts