CNIPMMR este certificat ISO9001:2008 pentru sistemul de management al calității

Comunicat de presă

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a obţinut Certificarea ISO 9001 pentru Sistemul de Management al Calităţii.

Sistemul de Management al Calităţii al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România a fost certificat în conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO 9001:2008 de către TÜV PROFICERT, organismul de certificare al TÜV Hessen.

Certificarea ISO 9001:2008 atestă faptul că Sistemul de Management al Calităţii este îmbunătăţit continuu din punct de vedere al eficacităţii şi eficienţei, asigurând înţelegerea şi satisfacerea la nivel înalt a necesităţilor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: membri, clienţi, furnizori, parteneri, angajaţi etc.

Activităţile supuse nemijlocit certificării sunt:

  • Managementul proiectelor (elaborare şi implementare);
  • Asistenţă şi consultanţă pentru IMM-uri;
  • Elaborarea de studii, sondaje, analize, clasamente, cercetări de specialitate;
  • Organizarea de evenimente publice;
  • Activităţi de training, informare şi diseminare.

CNIPMMR îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi coordonator sau partener performant în orice proiect major (absobţia fondurilor structurale, financiar, de cercetare – dezvoltare, etc.), care priveşte mediul de afaceri.

Post Your Thoughts