Angajarea şi concedierea legală a salariaţilor

Seminar național 90% aplicativ

 București, 22 februarie 2013, orele 10.00-17.00

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional, membru al European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises – UEAPME şi al World Association of Small and Medium Enterprises – WASME, are plăcerea de a vă invita să participaţi la Seminarul Naţional cu tema: “Angajarea şi concedierea legală a salariaţilor”, în Bucureşti, pe data de 22 februarie 2013, la sediul CNIPMMR, situat în P-ţa Walter Mărăcineanu, Intrarea 1, Et. 1, Sala A, Sector 1, Bucureşti.

Seminarul Naţional este 90% aplicativ şi asigură:

1. Informarea completă a participanţilor cu privire la:

 • aplicarea corectă a dispozi’iilor Codului Muncii, cu modificările ulterioare;
 • cadrul legal şi formele de angajare a salariaţilor, ucenicilor şi zilierilor;
 • cadrul legal şi procedura concedierii individuale şi colective;
 • cadrul legal şi bunele practici la nivel naţional şi european.

2. Rezolvarea de speţe, prezentarea de cazuri aplicative şi bune practici în domeniul  aplicării procedurilor concedierii colective/individuale.

3. Dobândirea de abilităţi practice, modele şi formulare cadru pentru acţiunile necesare a fi iniţiate în scopul angajării salariaţilor sau concedierii colective/individuale.

4. Rezolvarea unei probleme punctuale a fiecărui participant la seminar în domeniul relaţiilor de muncă;

5. Posibilitatea sesizării problemelor în domeniul relaţiilor de muncă şi formularea de propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ, administrativ şi judiciar, care vor fi prezentate de CNIPMMR autorităţilor publice competente.

Seminarul Naţional se adresează:

 • Întreprinzătorilor şi managerilor, care doresc să aplice corect angajarea sau să parcurgă fără riscuri procedura concedierii individuale/colective;
 • Avocaţilor sau consilierilor juridici preocupaţi de perfecţionare şi specializare în domeniul dreptului muncii, cu aplicaţii speciale pentru angajarea salariaţilor şi concedierea colectivă/individuală;
 • Contabililor care  trebuie să  pună în aplicare decizii de concediere sau de reintegrare în caz de anulare de către instanţa judecătorească a deciziilor de concediere;
 • Persoanelor care doresc să cunoască ultimele reglementari în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi viitoarele modificari legislative;
 • Persoanelor interesate să primească consultanţă de specialitate în domeniul angajării salariaţilor şi a concedierii colective/individuale.

Participarea la seminar este BENEFICĂ ŞI UTILĂ pentru orice persoană care doreşte:

 • să ştie cum să negocieze şi să încheie legal contracte individuale de muncă;
 • să cunoască formele cele mai avantajoase de angajare a personalului;
 • să cunoască avantajele şi oportunităţile: încheierii contractelor de ucenicie la locul de muncă, potrivit modificărilor legilative în domeniu din această lună, precum şi despre exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurata de zilieri;
 • să aleagă corect forma de angajare între contractul individual de muncă şi convenţia civilă;
 • sa ştie cum să parcurgă corect procedura concedierii individuale şi colective, fără riscul anulării de către instanţele de judecată a deciziilor de concediere şi fără sancţiuni ale Inspecţiei Muncii;
 • să ştie cum se emit legal deciziile privind derularea şi încetarea contractului individual de muncă;
 • să ştie cum să acţioneze şi să se apere în cazul în care are litigii de muncă;
 • să cunoască viitoarele reglementări la nivel naţional în domeniul relaţiilor de muncă;
 • să ştie să valorifice cadrul legal şi bunele practici europene în domeniul relaţiilor de muncă.

Lectori:

Suportul de curs, prezentarea cazurilor aplicative, rezolvarea speţelor şi consultanţa de specialitate pentru participanţii la seminar vor fi realizate de experţii CNIPMMR, cu experienţă relevantă în domeniul relaţiilor de muncă, negocierilor colective şi jurisdicţiei muncii.

În cadrul seminarului vor fi prezentate bune practici manageriale în viziunea Domnului profesor universitar doctor Ovidiu Nicolescu, Preşedintele CNIPMMR, directorul Centrului National de Excelenţă pentru Studii de Management Comparat International  – Facultatea de management din cadrul Academiei de Studii Economice, Vicepreşedinte UEAPME şi WASME, Membru in Comitetul pentru Fondul Social European, Membru in Grupul de sprijin pentru IMM-uri privind FP7 – Comisia Europeana.

Seminarul Naţional va fi coordonat ca lector principal de D-na Ana Bontea:

 • Absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1997;
 • Master şi cursuri postuniversitare în domeniul relaţiilor de muncă şi industriale, precum şi drept comunitar, în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti;
 • Experienţă relevantă în domeniul juridic în sectorul public şi privat;
 • Membru al Comitetului Economic şi Social European din 2007;
 • Expertiză în domeniul relaţiilor de muncă şi jurisdicţiei muncii la nivel naţional şi european;
 • Membru al Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi expert în comisiile tripartite pentru modificarea Codului muncii;
 • Autor lucrări de specialitate în domeniul dreptului muncii.

Invitaţi la seminar specialişti din cadrul:

Taxa de participare:

Taxă participare este de 550 lei/participant, la care se adaugă TVA de 24% (682 lei cu TVA inclus), care trebuie achitată până cel târziu la data de 21.02.2013.

Taxa cuprinde:

 • Asigurarea participării la Seminarul Naţional organizat la sediul CNIPMMR, având o locaţie în centrul Bucureştiului, lângă Parcul Cişmigiu, într-o sala modernă, cu toate facilităţile de seminar incluse;
 • Suport de curs, pe CD;
 • Modele şi formulare cadru pentru angajarea salariaţilor sau aplicarea procedurilor concedierii colective/individuale (pe CD);
 • Certificat de participare;
 • Bonus practic: rezolvarea unei probleme punctuale a participantului;
 • Trataţie welcome coffee şi 2 pauze: cafea şi selecţie de ceaiuri, apa minerală, patiserie dulce&sarata;
 • Dejun bufet suedez.

!!! Număr limitat de participanţi: maxim 25 (în ordinea înscrierii).

Formularul de inregistrare trebuie completat şi transmis pe e-mail (pr@cnipmmr.ro) sau la nr. de fax +4-021.312.66.08 până cel târziu la data de 21 februarie 2013.

Reducere de 10 % din taxa de participare (614 lei cu TVA inclus) pentru înscrierea la adresa de e-mail: pr@cnipmmr.ro, la nr. de fax: 0213126608 sau pe formularul on-line de pe portalul www.immromania.ro şi încasarea taxei de participare până la data de 18.02.2013.

Pentru relaţii suplimentare, persoana de contact este Oana Dâscă, Sef Departament PR CNIPMMR, telefon: +4-021.312.68.93; fax +4-021.312.66.08; mob. +4-0745.343.224, e-mail: pr@cnipmmr.ro.

Descarcă formular înregistrare: formular_inregistrare_22.02.2013

Post Your Thoughts