Principalele 10 priorități pentru mediul de afaceri și sectorul IMM-urilor în 2013

PUNCTUL DE VEDERE AL MEMBRILOR CNIPMMR PREZENTAT LA  ÎNTÂLNIREA CU DOAMNA MINISTRU MARIA GRAPINI DIN DATA DE 14.01.2013

În data de 14 ianuarie 2013 a avut loc la sediul CNIPMMR întâlnirea dintre membrii Colegiului Managerial al CNIPMMR, ai Colegiului de Excelență al CNIPMMR și doamna Maria Grapini, Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediu de afaceri și turism.

În cadrul întâlnirii au fost discutate mai multe subiecte printre care:

 • Principalele 10 priorități pentru mediul de afaceri și sectorul IMM-urilor în 2013
 • Propunerile CNIPMMR privind legea IMM-urilor
 • Impozitul forfetar

Dna. Ministru Grapini a formulat răspunsuri la întrebările membrilor CNIPMMR și s-a convenit ca săptămâna viitoare să se transmita și alte propuneri referitoare la:

 • codul de bune practici privind relația dintre comercianți și lanțurile de magazine;
 • legea privind procedura insolvenței;
 • reglementarea modului de funcționare al tribunalului comercial;
 • realizarea de megaproiecte cu finanțare europeană pentru 2013.

Membrii CNIPMMR au constatat cu satisfacție sprijinul pragmatic și abordarea realistă manifestată de dna. Ministru Grapini, precum și deschiderea pentru dialog constructiv.

PRINCIPALELE 10 PRIORITĂŢI

PENTRU MEDIUL DE AFACERI ŞI SECTORUL IMM-URILOR ÎN 2013

1. Asigurarea unui CADRU LEGAL STABIL ŞI PREDICTIBIL pentru mediul de afaceri, cu îmbunătăţirea în 2013 doar a aspectelor privind reducerea birocraţiei şi a fiscalităţii, precum şi valorificarea aquis-ului şi a bunelor practici ale UE (exp. transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale (reformare), al cărei temen maxim de transpunere expiră la data de 16 martie 2013), cu respectarea transparenţei decizionale şi a dialogului social calitativ cu confederaţiilor patronale, cu realizarea sistematică de evaluări de impact a fiecărui nou act normativ şi a analizelor cost-benficiu pentru IMM-uri.

2.  ADOPTAREA UNEI NOI LEGI PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII, care să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2013-2020.

3. CREŞTEREA SUMELOR ALOCATE PROGRAMELOR DE ÎNFIINŢARE ŞI DEZVOLTARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, raportat la efectul multiplicator înregistrat în 2012, cu alocarea prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up în perioada 2013-2014, care va asigura crearea unui număr de 300.000 locuri noi de muncă şi creşterea cu 4,26% a PIB în perioada 2013-2016.

4.  RELANSAREA PROCESULUI INVESTIŢIONAL, prin:

 • DIVERSIFICAREA serviciilor oferite de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM şi Fondul Român de Contragarantare (în prezent FNGCIMM garantează pentru 1,4 mil. Euro şi poate garanta pentru încă 2,5 mil. Euro, prin modernizarea serviciilor) în vederea relansării finanţării IMM-urilor;
 • Măsuri de stimulare a IMM-urilor: impozitarea graduală a IMM-urilor nou înfiinţate – scutire de impozit în primul an, reducerea cu 50% a impozitului pe profit în cel de-al doilea an, cu obligativitatea de asigurare a funcţionării societăţii pe o durată de minim trei ani după finalizarea facilităţilor;
 • Utilizarea unei părţi din resursele POSDRU pentru finanţarea microîntreprinderilor similar proiectelor utilizate în alte ţări, cum ar fi Italia;
 • Reglementarea de STIMULENTE pentru crearea de noi locuri de muncă;
 • MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA O.U.G. NR. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009;
 • ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGAL PRIVIND SCHEMELE DE AJUTOR DE STAT, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face pe deplin accesibile IMM-urilor;
 • Măsuri proactive de stimulare a investiţiilor: scutirea de impozit pe clădiri neterminate, care vor fi finalizate.

5. DEZVOLTAREA IMM-URILOR DIN ROMÂNIA, PRIN SUSŢINEREA DISTRIBUŢIEI ŞI COMERCIALIZĂRII PRODUSELOR LOR: 

 • Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare – din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;
 • Dezvoltarea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;
 • Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru  prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari din România;
 • Dezvoltarea reţelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
 • Susţinerea dezvoltării organizaţiilor IMM-urilor, pentru asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor întreprinzători în vederea accelerării recuperării decalajului dintre România şi UE (în România sunt 24 de IMM-uri/1000 locuitori, în UE sunt 42 de IMM-uri/1000 locuitori).

6. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI IMM-URILOR LA FINANŢARE, PRIN:

 • Simplificarea procedurilor, pentru creşterea ABSORBŢIEI FONDURILOR STRUCTURALE;
 • Îmbunătăţirea reglementărilor privind SCUTIREA IMPOZITULUI PE PROFITUL REINVESTIT;
 • CREŞTEREA ACCESULUI IMM-URILOR LA ACHIZIŢII PUBLICE: obligativitatea împărţirii în loturi mai mici a obiectului achiziţiei, simplificarea procedurii privind acordarea de avansuri, etc.;
 • Reglementarea în regim de urgenţă a OBLIGAŢIEI DE PLATĂ A VALORII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ÎN TERMEN DE MAXIM 30 DE ZILE calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme (dobânzi şi penalităţi echivalente cu cele pentru datorii bugetare), cu transpunerea Directivei 2011/7/UE;
 • Instituirea, potrivit practicii europene, a MEDIATORULUI DE CREDITE pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  după model francez, care să asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore;
 • SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII CEC CA BĂNCĂ PENTRU FINANŢAREA IMM-URILOR şi a programelor de microfinanţare pentru microîntreprinderi.
 • 7. Realizarea INVENTARULUI COMPLET AL TAXELOR NEFISCALE ŞI AL AVIZELOR, AUTORIZAŢIILOR ŞI LICENŢELOR ÎN VIGOARE, inclusiv a procedurilor aplicabile pentru obţinerea acestora, care să fie accesibil on-line şi care să constituie suportul reducerii cu cel puţin 10% dintre acestea şi simplificării procedurilor administrative privind înfiinţarea şi funcţionarea întreprinderilor şi reducerea fiscalităţii şi parafiscalităţii.

8. Îmbunătăţirea legislaţiei privind parteneriatul public-privat, în vederea reducerii plafoanelor stabilite de dispoziţiile legale, pentru a le face operaţionale pentru întreprinzătorii din România, inclusiv pentru IMM-uri.

 

 • 9. Îmbunătăţirea reglementărilor privind executarea silită pentru debite bugetare, cu deblocarea conturilor bancare ale IMM-urilor şi crearea unui sistem de reeşalonare a sumelor, prin reţinerea de maxim 30% din veniturile lunare, fără afectarea plăţii salariilor şi activităţii curente.
 • 10.  Realizarea unor ACŢIUNI DE INTERES MAJOR PENTRU SECTORUL IMM-URILOR pe bază de parteneriat public-privat, cu valorificarea bunelor practici anterioare:
 • Colaborare în realizarea „Cartei albe a IMM-urilor din România”-2013;
 • Parteneriat în organizarea „Topului Naţional al Firmelor Private din România – 2012” şi pentru „Ziua Întreprinzătorilor”-2013;
 • Colaborarea cu portalului de soluţii pentru IMM: www.immromania.ro, pentru îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la informaţii, a relaţiei autorităţilor publice cu întreprinzătorii şi creşterea transparenţei;
 • Organizarea de evenimente (seminarii, mese rotunde, etc.) la nivel naţional şi regional pentru IMM-uri;
 • Consilier pentru IMM-uri la Ministerul Economiei din partea CNIPMMR, în regim de voluntariat.

Sursa: Conferinta de presa CNIPMMR

Data: 15 ianuarie 2013

Post Your Thoughts