Anunt angajare – Manager de proiect

Postul vizat: Manager proiect pentru proiectul „Practica in tehnologia informatiei si comunicatiilor – PRAC-TIC”, ID 109461

Cerinte:

Studii superioare în domeniul economic, specializarea management general sau management de proiect – 3 ani;

Experienta solicitata de minimum 5 ani de experienta în activitati specifice postului de manager de proiect – 5 ani;

Limbi straine solicitate: engleza – utilizator independent nivel 1 (B1).

Competente solicitate:

  • Competente de planificare;
  • Competente de organizare a activitatii si a resurselor;
  • Competente de coordonare si comunicare interpersonala;
  • Abilitatea de a motiva echipa de proiect.
  • Competente de control-evaluare.

Responsabilitati:

• Planificarea activitatilor si actiunilor din perioada de implementare a proiectului;

• Organizarea activitatilor si actiunilor din perioada de implementare a proiectului, inclusiv prin gestionarea resurselor umane, materiale, financiare si informationale;

• Coordonarea activitatii echipei de proiect în perioada de implementare a proiectului;

• Motivarea echipei de proiect în vederea implementarii cu succes a activitatilor proiectului si a atingerii obiectivelor vizate;

• Derularea actiunilor de control si de evaluare a situatiei de implementare a proiectului.

Post Your Thoughts