Sesiune instruire POCA – Sibiu

În perioada 4-7 iulie 2019, s-a desfășurat la Sibiu una dintre cele 8 sesiuni de formare-instruire a reprezentanților CNIPMMR privind fundamentarea și elaborarea de politici publice (activitatea A.3) prevăzute in cadrul proiectului „Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM” ID-POCA/162/109937, implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și derulat în perioada 14 martie 2018 –13 iulie 2019; proiectul este finanțat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa.

Activitațile de formare/instruire desfășurate în cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării au avut ca scop dezvoltarea capacității participanților de a fundamenta, elabora si promova propuneri de politici publice, în special în domeniul de activitate al CNIPMMR.

Sesiunea a avut o durată de 5 zile, au fost prezenți 15 participanți. Pentru desfășurarea sesiunilor de instruire, expertul curricula si experții fundamentare politica publică au elaborat documentele suport care au fost prezentate/diseminate cu ocazia desfasurarii acestor activitați, de asemenea au fost realizate  materialele / documentele suport si de comunicare prin care s-a asigurat promovarea si informarea cu privire la activitațile si rezultatele proiectului.

Temele de referință ale activităților de formare au inclus urmatoarele:

  • considerații generale cu privire la politicile publice (definirea conceptului, analiza politicilor publice, modele economice asociate politicilor publice, tipurile de politici publice),
  • ciclul de adoptare al politicilor publice (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare), procesul politicilor publice în România,
  • procesul politicilor publice din alte țări,
  • conceptul de flexicuritate.
  • dezvoltare durabila,
  • egalitatea de sanse si nediscriminare
  • egalitate de gen
  • ploitica publica alternativa TEST IMM
  • functionalitatea aplicatiei mobile TEST IMM

Post Your Thoughts