Sesiune instruire POCA – Cluj

În perioada 30 mai – 3 iunie 2019, s-a desfășurat la Cluj-Napoca una dintre cele 8 sesiuni de formare-instruire a reprezentanților CNIPMMR privind fundamentarea și elaborarea de politici publice (activitatea A.3) prevăzute in cadrul proiectului „Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM” ID-POCA/162/109937, implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și derulat în perioada 14 martie 2018 –13 iulie 2019; proiectul este finanțat în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativă.

Sesiunea a avut o durată de 5 zile și au fost prezenți 13 participanți .Pentru desfășurarea sesiunilor de instruire, expertul curricula si experții fundamentare politica publică au elaborat documentele suport care au fost prezentate/diseminate cu ocazia desfasurarii acestor activitați, de asemenea au fost realizate  materialele / documentele suport si de comunicare prin care s-a asigurat promovarea si informarea cu privire la activitațile si rezultatele proiectului.

Temele de referință ale activităților de formare au inclus urmatoarele:

  • considerații generale cu privire la politicile publice (definirea conceptului, analiza politicilor publice, modele economice asociate politicilor publice, tipurile de politici publice),
  • ciclul de adoptare al politicilor publice (fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare), procesul politicilor publice în România,
  • procesul politicilor publice din alte țări,
  • conceptul de flexicuritate.
  • dezvoltare durabila,
  • egalitatea de sanse si nediscriminare
  • egalitate de gen.

Formarea reprezentanilor din cadrul CNIPMMR va conduce la cresterea nivelului de competențe specifice proceselor de formulare a politicilor publice, fapt ce constituie un fundament pentru asigurarea sustenabilității acțiunilor finanțate prin proiect. Utilizarea competențelor dobândite se va concretiza în fundamentarea, elaborarea si promovarea unei politici publice, impunând minimizarea costurilor si sarcinilor întreprinderilor, inclusiv prin intermediul unui ansamblu coerent de instrumente.

Post Your Thoughts