Lansarea proiectului “Cresterea capacitatii CNIPMMR de a formula si sustine politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”

POCAConsiliul Național al IMM-urilor din România, în calitate de beneficiar, implementează în perioada martie 2018-iulie 2019, proiectul “Creșterea capacității CNIPMMR de a formula și susține politici publice alternative cu privire la activitatea sectorului IMM”, Cod My SMIS – 109937, proiect cu o valoare totală de 926.630,72 lei, valoarea cofinanțării UE 762.655,86 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității operaționale și administrative a CNIPMMR de a fundamenta, elabora și susține politici publice în aria sa de activitate și expertiză, respectiv reprezentarea unitară și eficace a IMM-urilor și a mișcării patronale din România la nivel național și internațional și susținerea dezvoltării competitivității și performanțelor din acest sector. Principalul punct de concentrare în cadrul acestui proiect va fi reprezentat de o mai bună implementare a utilizării testului IMM în procesele legislative din România.

Rezultatele așteptate în urma implmentării proiectului sunt:

  1. Politică publică alternativă în domeniul evaluarii impactului inițiativelor legislative asupra activității sectorului IMM, elaborată și promovată.
  2. Reprezentanți din cadrul CNIPMMR formați în domeniul fundamentării și elaborării de propuneri de politici publice.

Astfel, rezultatul programului este reprezentat de creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniþiate de Guvern.

“ În cadrul proiectului vom forma 120 de persoane să elaboreze politici publice și vom veni cu propuneri de politică publică alternativă de implementare a testului IMM, putând, pe viitor, să fundamentăm, elaborăm și promovăm și alte politici publice. În plus, vom realiza și o aplicație mobilă dedicată testului IMM, ce va folosi ca suport în consultarea IMM-urilor din România, devenind, astfel, prima organizație patronală din Europa care realizează acest lucru., Florin JIANU, președinte CNIPMMR.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Post Your Thoughts