Reuniunile privind protectia si securitatea muncii de la Bilbao

În zilele de 24 și 25 ianuarie 2018, la Bilbao, s-au derulat trei reuniuni referitoare la resursele umane:

 • Ședința Consiliului de Administrație al Agenției Europene pentru protecția și securitatea muncii (OSHA),
 • Reuniuni pregătitoare ale reprezentanților patronatelor, sindicatelor și guvernelor în Consiliul de Administrație,
 • Conferință de prezentare a proiectului privind securitatea muncii în micro-întreprinderi și întreprinderi mici (Sesame), finanțat de OSHA, care a avut la bază investigații în 9 țări UE, printre care și România.

Cele mai importante acțiuni derulate au fost următoarele:

 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea “Raportului directorului OSHA privind activitatea Agenției în 2017”, din care a rezultat că peste 95% din obiectivele și sarcinile previzionate au fost realizate și –în mod similar- a fost consumat bugetul alocat Agenției.
 2. Actualizarea și aprobarea programului strategic OSHA pentru 2018-2023, cu anumite rezerve determinate de necunoașterea mecanismele sumelor ce vor fi alocate Agenției de către UE în următorii ani și de finalizarea eveluării întreprinse de DG Resurse Umane, care are ca obiect cele 4 agenții europene care se ocupă de reurse umane, inclusive OSHA.
 3. Prezentarea și aprobarea strategiei campaniei privind sănătatea locurilor de muncă în UE pentru anii 2020-2021.
 4. Prezentarea proiectelor domeniilor de programare a activităților OSHA pentru perioada 2019-2021 (5 documente) care, după discuții, au fost aprobate.
 5. Aprobarea bugetului cadru și a programului de activități ale OSHA pentru 2019.
 6. Prezentarea setului de reguli OSHA privind programul de training pentru tineri în cadrul OSHA și aprobarea lui.
 7. Informarea privind post-evaluarea programului ESENER-2 privind noile riscuri care se manifestă în întreprinderi ca urmare a proliferării tehnologiilor digitale și a derulării revoluției cunoștințelor.
 8. Alegerea președintelui, vicepreședinților și biroului Consiliului de Administrație OSHA- fiind reconfirmate persoanele care au fost desemnate în aceste poziții în perioada anterioară.

La ultima acțiune-conferință de prezentare a proiectului Sesame- a participat și comisarul UE Thyssen, care a avut 2 consistente luări de cuvânt, în care a afirmat importanța acordată de către Comisia Europeană problematicii OSHA, care privește în mod direct toți salariații din UE și –concomitent a demonstrat o cunoaștere apreciabilă a problematicii specifice domeniului OSHA.

Din România au fost prezenți Dna. Pricop M. De la Guvern, Dl. C. Constantinoaia de la sindicate și dl. Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu de la patronate, care a avut doua intervenții.

La reuniune au luat parte 83 de persoane- membrii ai Consiliului de Administrație, 6 reprezentanți de la CE și 8 reprezentanți ai OSHA.

Următoarea reuniune a CA OSHA va avea loc în iunie 2018 la Bilbao.

Post Your Thoughts