CNIPMMR sustine necesitatea unor prioritati ambitioase pentru IMM-uri in timpul presedintiei romane a UE

  1. PRIORITĂȚI AMBIȚIOASE PENTRU MEDIUL DE AFACERI AVUTE ÎN VEDERE DE PRESEDENȚIA BULGARĂ A UE

Pentru viitoarele priorităţi ale Preşedinţiei Bulgariei la Consiliul UE (primele 6 luni ale anului 2018) se au în vedere teme ambițioase pentru mediul de afaceri:

  • Promovarea IMM-urilor în Europa, cu accent special pe IMM-uri și o abordare legislativă orizontală cu Small Business Act (SBA) „Gândiți mai întâi la scară mică”;
  • Adoptarea unei abordări cuprinzătoare a politicii industriale în UE — îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea competitivității industriei europene;
  • Conceptul durabil din punct de vedere social pentru creșterea nivelului de trai, stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă, securității cetățenilor în era digitală;
  • Coeziunea economică și socială și integrarea europeană a Balcanilor de Vest – provocări și priorități;
  • Viitorul muncii — dobândirea de cunoștințe și competențe adecvate pentru a satisface necesitățile viitoarelor locuri de muncă.

2. Susținerea antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor – PROPUNEREA CNIPMMR PENTRU PRIORITĂȚILE PRESEDENȚIEI ROMÂNE A UE:

În cadrul viitoarelor priorităţi ale Preşedinţiei României la Consiliul UE, CNIPMMR susține necesitatea includerii ca temă a susținerii antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor: trecerea de la etapa „Gândiți mai întâi la scară mică” („Think Small First”) la „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”), ca politică matură, proactivă și perenă, care să fortifice Europa în fața provocărilor actuale.

În prezent, există aproximativ 21 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii (99 % dintre întreprinderile din UE), cu aproximativ 33 de milioane de angajați, la nivelul UE. IMM-urile reprezintă o sursă esențială de spirit antreprenorial și de inovare, asigurând două treimi dintre locurile de muncă din sectorul privat și contribuind cu mai mult de jumătate din valoarea adăugată totală creată de întreprinderile din UE.

Efectele pozitive generate de sectorul IMM-urilor se concretizează în îmbunătăţirea mediului concurenţial (IMM-urile accentuează caracterul de atomicitate a pieţei, stimulează concurenţa, slăbeşte în general poziţiile de monopol, au o receptivitate sporită la nevoile pieţei, oferta lor fiind individualizată), generarea celui mai mare număr de noi locuri de muncă (cu un cost de capital mai scăzut, acţionând ca un amortizor al fluctuaţiilor de pe piaţa muncii şi constituind cea mai importantă alternativă pentru combaterea şomajului), crearea de oportunități de dezvoltare și prosperitate pentru colectivitățile locale și regionale.

Într-un peisaj mondial în plină schimbare, caracterizat prin modificări structurale continue și o presiune concurențială crescută, rolul IMM-urilor a devenit din ce în ce mai important în calitate de creatori de oportunități de angajare și de actori-cheie ai prosperității colectivităților locale și regionale. IMM-urile dinamice fortifica Europa în fața incertitudinii cauzate de globalizarea actuală.

La 10 ani de la adoptare, revizuirea “Small Business Act” pentru Europa este necesară, pentru trecerea la o nouă etapă hotărâtoare în recunoașterea politică a IMM-urilor la nivel European, respectiv trecerea de la „Gândiți mai întâi la scară mică” („Think Small First”) la etapa „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”), cu definirea noilor acțiuni (pentru a răspunde provocărilor actuale), cu caracter juridic obligatoriu (pentru a garanta punerea în practică eficientă şi concretă a principiilor, atât la nivel comunitar, cât şi în statele membre şi în regiuni), precum și asigurarea unei abordări mai ambițioase pentru susținerea dezvoltării IMM-urilor, inclusiv valorificarea bunelor practici internaționale (“Small Business Administration” din SUA).

Revizuirea “Small Business Act” pentru Europa la 10 ani de la adoptarea sa constituie o ocazie excepțională de a dezvolta potențialul IMM-urilor, de a trece la o adevărată politică matură, proactivă și perenă, de susținere a competitivității acestor întreprinderi pe termen lung, care să asigure valorificarea capacității lor de a crea oportunități de angajare, de a asigura prosperitatea colectivităților locale și regionale, de a fortifica Europa în fața provocărilor actuale.

Ca obiective specifice ale priorității, CNIPMMR propune următoarele:

  • Susținerea antreprenoriatului și competitivității IMM-urilor;
  • Revizuirea “Small Business Act” pentru Europa, trecerea de la etapa „Gândiți mai întâi la scară mică” („Think Small First”) la „Acționați mai întâi la scară mică” (“Act small first”), ca politică matură, proactivă și perenă, care să fortifice Europa în fața provocărilor actuale;
  • Instituirea titlului Capitala Europeană a Antreprenoriatului, pentru câte un oraș din țările Europei occidentale și unul din țările central și est-europene, similar cu programul “Capitală Europeană a Culturii”.

Post Your Thoughts