CNIPMMR solicita infiintarea institutului de export in parteneriat public privat

La nivelul celorlalte state membre ale UE, funcționează structuri complexe, cu competențe multiple, atât în domeniul exporturilor, cât și promovării produselor naționale, atragerii de investiții, identificării oportunităților și organizarea de evenimente și programe, cu servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor, cu o cooperare permanentă cu organizațiile de afaceri:
1. Franta: „Business France” este agenția națională franceză pentru internaționalizarea economiei franceze, care se înfiintează la 1 ianuarie 2015 din fuziunea UBIFRANCE și AFII (Agence Française pentru Investissements Internationaux), cu scopul de a spori și promova atractivitatea ofertei produselor din Franța si teritoriile sale (la reuniunea strategică de consultare privind atractivitatea din 17 februarie 2014, Președintele Republicii a anunțat decizia sa de a combina UBIFRANCE și AFII, Ordonanța nr. 2014-1555 din 22 decembrie 2014 și Decretul nr. 2014-1571 din 22 decembrie 2014 punând în aplicare această absorbție începând cu 1 ianuarie 2015). Business France are statutul de instituție publică industrială și comercială, furnizor național de servicii publice pentru internaționalizarea economiei franceze, sub supravegherea Ministerului Economiei, Industriei și Afacerilor Digitale (Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique), Secretarul de Stat pentru Comerț Exterior, Promovarea Turismului (Secrétaire d’État au Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français à l’étranger) și alte ministere (Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité et du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International).

2. Business France are o echipă dinamică de 1500 de profesioniști, în Franța și în 70 de țări, care susțin companiile franceze de la începutul până la finalizarea proiectelor în domeniul exportului, investițiilor sau parteneriatelor internaționale, într-o abordare clar orientată spre eficiență și rezultate, de la asamblarea operațională a acțiunilor până la urmărirea lor pe termen lung. Misiunile Business France sunt următoarele:

– Asistență în dezvoltarea internațională a IMM-urilor și a exporturilor acestora; – Prospectarea și primirea de investitori străini în Franța;

– Promovarea atractivității și a imaginii economice a Franței, a întreprinderilor și a teritoriilor sale;

– Gestionarea și dezvoltarea Serviciului Voluntar Internațional în Întreprinderi (V.I.E).

În Franța: echipele de afaceri includ experți sectoriali, juridici și de reglementare, V.I.E., sunt 6 sucursale Interregional Business France (30 de angajați în regiuni), localizate la nivel local, ofițeri de afaceri internaționale în birourile regionale care oferă consiliere și servicii în timp real pentru IMMuri pentru a cuceri noi piețe, pentru a dezvolta o rețea de distribuție sau pentru a initia operațiuni. Partenerii Business France sunt Camerele de Comerț și Industrie, care ajută la mobilizarea companiilor cu potențial de export. Exista 85 de birouri de afaceri în 70 de țări, organizate de domenii de activitate, ca „porți de intrare” a IMM-urilor franceze pe piețele externe. Rețeaua lor permite optimizarea unei prospecții regionale. Business Franța și-a unit forțele cu parteneri exclusivi (CCIFE) în țările în care agenția nu este prezentă (Iordania, Madagascar, Maroc, Nigeria, Peru, RDC, Venezuela).

Sursa: http://export.businessfrance.fr/default.html

http://export.businessfrance.fr/achats-et-marches.html

http://export.businessfrance.fr/qui-sommes-nous-un-reseau-dedie-a-l-exportation.html.

3. Marea Britanie: “Department for International Trade” este încadrat în categoria departamentelor ministeriale (https://www.gov.uk/government/organisations ), Departamentul pentru Comerț Internațional a înlocuit UK Trade & Investment în iulie 2016. Misiunea este de a ajuta companiile să exporte, să se dezvolte pe piețele globale, dar și atragerea de investiții în Marea Britanie. Serviciile sunt oferite în peste 100 de piețe din întreaga lume, prin:

– Peste 1.200 de angajați din afara Regatului Unit – În jur de 500 de angajați ai sediului din Londra și Glasgow

– Aproximativ 400 de angajați din regiunile engleze. În fiecare lună se publică sute de noi oportunități de export din întreaga lume, precum și evenimente, târguri comerciale, misiuni, etc. Ofera acces la o rețea regională de specialiști în comerțul internațional din Regatul Unit care ajută companiile să dobândească abilitățile, contactele și încrederea pentru a începe să exporte sau să pătrundă pe noi piețe. Colaborează îndeaproape cu o rețea globală de consultanți, pentru a se asigura că întreprinderile din Marea Britanie primesc cele mai bune sfaturi despre exportul pentru destinațiile alese. De asemenea, oferă programe pentru:

– Oportunități de mare valoare, pentru a ajuta companiile să câștige proiecte mari în străinătate;

– E-export, pentru a ajuta comercianții cu amănuntul și mărcile să vândă produsele online;

– Oferă subvenții întreprinderilor eligibile pentru a putea participa la evenimentele internaționale;

– Introducerea pe piața, oferind cercetări personalizate cu rețeaua de experți internationali;

– Licitarea pentru proiecte internațional;

– Alt sprijin pentru exportatori

Sursa: https://www.great.gov.uk/int/

https://trade.great.gov.uk/

https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade

4. Italia: L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea companiilor italiene a fost înființată prin DL n.98 din 06.07.11, cu modificările ulterioare, ca o entitate cu personalitate juridică de drept public, sub direcția și supravegherea Ministerului dezvoltării economice, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe și după consultarea Ministerului Finanțelor. Misiunea L’ICE este de a facilita, dezvolta și de a promova relațiile economice și comerciale italiene cu țări străine – cu o atenție deosebită asupra nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii, consorțiilor și grupările lor – și pentru activitatea de dezvoltare a internaționalizării companiilor italiene și comercializare a bunurilor și serviciilor lor pe piețele internaționale. Prin biroul de la Roma, Oficiul de Milano și rețeaua din lume, agenția desfășoară activități de informare, asistență, companii de promovare, formarea companiilor și a tinerilor absolvenți, promovarea cooperării în sectoarele: industrie, agricultură, servicii alimentare, distribuție și sectorul terțiar.

Activitatea L’ICE în străinătate este parte a autorităților diplomatice italiene, lucrând în cooperare cu organizațiile de afaceri și alte părți interesate publice și private, asigurând un sprijin coordonat pentru întreprinderi și rețelele naționale care se angajează în procesul de internaționalizare cu scopul promovării imaginii produselor italiene în lume și a Italiei ca destinație pentru investițiile străine. În desfășurarea activităților sale, agenția colaborează îndeaproape cu regiunile, camerele de comerț, industrie, comerț și agricultură, organizațiile de afaceri și alte părți interesate publice și private, în conformitate cu liniile directoare și cu planificarea strategică în domeniul promovării și internaționalizării companiilor.

Sursa: http://www.ice.gov.it/

http://www.ice.gov.it/corporate/chiSiamo.htm

5. Germania: Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Biroul (Oficiul) Federal pentru Afaceri Economice și Controlul Exporturilor (BAFA) din Eschborn lângă Frankfurt este o autoritate federală al Ministerului Federal al Economiei și Energiei (BMWi), îndeplinind și sarcini pentru alte ministere federale. Oficiul are șase direcții generale: Direcția Generală 1 (Serviciile Centrale) este responsabilă cu administrarea internă, Directia 2 (Export, proceduri, autorizatii, regimuri internationale, proiecte), Directia 3 (Export, Tehnologie, Evaluare Tehnică, Regimuri Internaționale – Tehnologie), Direcția Generală 4 este însărcinată cu promovarea dezvoltării economice și a IMM-urilor, Direcția Generală 5 vizează tranziția către energia regenerabilă și obiectivele guvernului federal privind protecția climei, Direcția Generală 6, Organismul de Supraveghere a Auditorilor este responsabil de controlul de supraveghere al Camerei Contabililor Publici. Direcțiile generale, la rândul lor, sunt subdivizate în direcții și secții. Oficiul Federal pentru Afaceri Economice și Controlul Exporturilor are în prezent aproximativ 1000 de angajați.

Sursa: http://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html

6. Irlanda: Department of Foreign Affairs and Trade Departamentului pentru Afaceri Externe și Comerț are ca obiective:

– promovarea Irlandei ca locație atractivă pentru investiții în afaceri

– asigurarea sprijinului în străinătate pentru investitori, exportatori, cumpărători și turiști;

– maximizarea contribuției diasporei la dezvoltarea economică a Irlandei. Coordonează activitatea Consiliului de Comerț Export, care este responsabilă de monitorizarea Strategiei de Comerț a Guvernului, consiliu prezidat de ministrul afacerilor externe și comerțului si care include si:

– Ministrul pentru locuri de muncă, întreprinderi și inovare

– Ministrul Agriculturii, Alimentației și Marinei

– Ministrul Transporturilor, Turismului și Sportului – Ministrul Educației și Aptitudinilor

– Ministrul de Stat pentru Dezvoltare, Promovarea Comerțului și Cooperarea Nord-Sud

– Directorii executivi ai Enterprise Ireland, IDA Ireland, Bord Bia, Tourism Ireland and Science Foundation Ireland

– Funcționari din alte departamente guvernamentale și reprezentanți din sectorul privat.

Sursa: https://www.dfa.ie/our-role-policies/trade-and-promotion/our-trade-role/

II. Situația exporturilor României

În primele cinci luni din anul 2017, România a exportat mărfuri în valoare de 19,6 miliarde euro în Uniunea Europeană (75,7% din total) şi a importat de 23 miliarde euro din celelalte 27 de state membre ale UE, 76% din totalul importurilor. În comerţul cu statele din afara UE, România a rămas pe deficit, exporturile în afara UE de 6,26 miliarde euro, fiind depăşite de importuri, care au avut o valoare de 7,27 miliarde euro. Maşinile şi echipamentele de transport au avut cele mai mari ponderi în comerţul exterior, cu 47,9% la export şi 36,9% la import, fiind urmate de alte produse manufacturate, cu 33,7% la export şi 30,7% la import. Produsele agroalimentare, băuturile şi tutunul au reprezentat 7% din exporturi şi 9% din importuri, în timp ce produsele chimice au acoperit 4,6% din exporturi şi 13,4% din importuri.

România are un potențial mai mare de export decât cel realizat, care nu este valorificat în prezent, în special rezultând din internaționalizarea IMM-urilor, care nu este suficient susținută.

III. Propunerea CNIPMMR de înființare a Institutului de Export în parteneriat public privat

CNIPMMR solicită înființarea Institutului de Export, în parteneriat public privat, cu scopul de a contribui la:

  • Promovarea atractivității produselor românești la export și a ofertelor întreprinderilor exportatoare;
  • Valorificarea potențialului de export al României, în special rezultând din internaționalizarea IMM-urilor;
  • Atragerea de investiții în România;
  • Asigurarea de servicii suport pentru companiile care exportă și care doresc să se dezvolte pe piețele globale;
  • Servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor;
  • Identificării oportunităților de export și de atragere de investiții;
  • Organizarea de evenimente și derularea de programe specifice (exp. “Invest in Romania”);
  • Maximizarea contribuției diasporei la dezvoltarea economică a României.

Institutului de Export trebuie dezvoltat în parteneriat public privat, cu finanțare de la bugetul de stat şi de la bugetele locale (fiind de utilitate publică și asigurând servicii de interes general), cu implicarea organizațiilor reprezentative ale IMM-urilor, pentru asigurarea unor servicii dedicate și complete pentru internaționalizarea IMM-urilor și valorificarea potențialului lor de export

Post Your Thoughts