Reuniuni UE consacrate resurselor umane in Malta

În zilele de 14 – 16 iunie 2017 la St. Julien, în Malta s-au derulat mai multe reuniuni ale organismelor și comitetelor Fondului Social European (FSE) și anume:

 1. Ședința preparatorie a grupului reprezentanților patronatelor în Comitetul FSE, pentru reuniunea Plenului FSE, care a examinat și stabilit punctele de vedere patronale asupra celor 8 subiecte prevăzute în ordinea de zi
 2. Reuniunea specială cu partenerii sociali privind viitorul FSE, la care s-au prezentat rezultatele preliminare ale studiului comandat de Comisia UE unei firme de consultanță Ockham, ce a generat discuții aprinse și contradictorii
 3. Sesiunea plenului Comitetului FSE axată în principal asupra următoarelor subiecte:

– Strategiile macroregionale, cooperării teritoriale și cooperării transnaționale

– Proiectul ”Pilonii solidarității” axat pe intensificarea circulației tinerilor în cadrul UE, ce are în vedere 160.000 persoane

– Pilonul european al drepturilor sociale

– Actualizări privind ”pachetul” financiar al FSE, la jumătatea ciclului financiar

– Actualizări referitoare la “Inițiativa pentru tineri” (YEI)

– Actualizări privind situația migrației în UE

Dintre multiplele elemente ce prezintă interes pentru România și mediul de afaceri menționăm:

 • Focusarea UE pe ”pilonul social”, în cadrul căruia s-au formulat 20 de principii grupate pe trei domenii – oportunități egale și accesul pe piețele muncii, ”condiții de muncă decente și, respectiv, protecție socială adecvată și sustenabilă; deasemenea s-au stabilit pașii următori pentru definitivarea sa până la sfărșitul anului 2017;
 • Introducerea unor indicatori de toleranță la proiectele FSE, 5% pentru calcule și 10% pentru rezultate;
 • Trecerea de la bugetele bazate pe solicitări la bugetele bazate pe finanțare în avans;
 • Extinderea simplificării accesării fondurilor UE prin introducerea obligatorie a sistemului ”costurilor simplificate (SCOS)” pentru toate proiectele cu valoare de până la 100.000 euro;
 • Adoptarea regulii ”un singur audit” pe proiect;
 • Adoptarea de măsuri pentru amplificarea flexibilității și a ”proprietății” proiectelor FSE;
 • Utilizarea ”managementului” partajat în cadrul proiectelor;
 • Amplificarea ”inovării sociale”, în cadrul FSE, în perioada următoare;
 • Alocarea a 0,25% din valoarea fiecărui proiect FSE pentru comunicații și marketing;
 • Alocarea unei sume suplimentare de 1,2 miliarde euro la nivelul UE pentru ”inițiative pentru tineret”;
 • Crearea de către UE a ”complex platformei”, care oferă servicii suport pentru cei care au probleme cu derularea și finalizarea proiectelor FSE;
 • Lansarea de către FSE a pachetului social pe 26 aprilie 2017, aflat pe site-ul instituției.

În dezbaterile derulate s-a evidențiat faptul că sunt mari întârzieri în realizarea programelor FSE în UE, nivelul actual fiind la jumătatea performațelor înregistrate în ciclul precedent (2006 – 2013), în perioada similară. Deasemenea există riscuri mari de dezangajament de fonduri, pentru cheltuielile efectuate în perioada anterioară (n+3).

Din România au participat la aceste reuniuni prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, reprezentantul patronatelor din România la FSE – care a avut 5 intervenții – și de dl.Mihai Florin reprezentantul sindicatului din România la FSE – care a avut cinci intervenții.

 

                                                                                                                                                Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts