Comitetul consultativ privind libera miscare a lucratorilor in Europa

În zilele de 27 și 28 aprilie 2017, s-au derulat la Bruxelles, reuniuni ale comitetului consultativ UE tripartit, privind libera circulație a lucrătorilor în UE. Au fost abordate 9 subiecte, cele mai importante fiind următoarele:

  a. Prezentarea raportului anual privind mobilitatea forței de muncă în Europa din care rezultă că în 2015 erau 20 de milioane de persoane care lucrau în alte țări, Polonia și România fiind țările cu cei mai numeroși emigranți recenți. Surprinzător, s-a constatat că numărul lucrătorilor migranți care s-au întors în țările lor de origine a fost în 2015 de 670.000, ceea ce reprezintă 70% din numărul emigrărilor noi din acest an.

  b. Transpunerea în practică a Directivei 54/2014 privind măsurile care să faciliteze exercitarea drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberelor circulații. Deși teoretic nu sunt probleme majore, în practică, implementarea sa în țările membre UE este întârziată. România a fost menționată de două ori ca fiind restantă în adoptarea măsurilor prevăzute în Directivă.

  c. Evaluarea stadiului aplicării legislației europene privind migrația legală a lucrătorilor, care se referă la 4% din populația UE. Problemele principale foarte dificile se referă la armonizarea legislațiilor naționale cu cea a UE și extinderea prevederilor legislației UE și la persoanele provenind din țări din afara UE. Pozițiile patronatelor și sindicatelor sunt diferite iar abordarea CE a UE încă neprecizată. Se va realiza o consultare publică a stakeholderilor la nivelul întregii UE în această perioadă.

  d. Informarea privind pregătirea de către UE a unor noi directive privind migrația resurselor umane în UE, în contextul lansării recente a “White paper” de către președintele J.C. Juncker și a pregătirii lansării în acest an a “Social paper”.

La lucrările comitetului au fost prezenți delegația guvernului, confederațiilor patronale și confederațiilor sindicale din România. Din partea patronală a luat parte la reuniune Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu.

Următoarea reuniune a comitetului consultativ pentru libera circulație a resursei umane se va derula pe 17 noiembrie 2017.

Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu

Post Your Thoughts