Legea privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale a fost publicata

În Monitorul Oficial al României, nr. 196 din data de 21 martie a.c., Partea I, a fost publicată Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, care va intra în vigoare începând cu data de 20 mai 2017.

Legea menționată instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora. Aceasta (n.r. legea) nu afectează exercitarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt recunoscute în legislaţia naţională, precum şi la nivelul Uniunii Europene, inclusiv libertatea şi dreptul la grevă sau de a întreprinde acţiuni care ţin de relaţiile de muncă, în conformitate cu legislaţia naţională.

Prevederile legii se aplică:

 1. întreprinderilor stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă;
 2. întreprinderilor stabilite pe teritoriul României care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează, pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

Prevederile legii nu se aplică personalului navigant al întreprinderilor din marina comercială.

Salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative, prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare, valabile în statul membru, altul decât România, sau în Confederaţia Elveţiană, pe teritoriul căruia/căreia sunt prestate serviciile, cu privire la:

 1. Durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;
 2. Durata minimă a concediilor anuale plătite;
 3. Salariul minim (salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, pentru salariatul detaşat de pe teritoriul României este cel definit de legislaţia şi/ori practica statului membru, altul decât România, sau Confederaţiei Elveţiene, pe teritoriul căruia/căreia este detaşat salariatul), inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
 4. Condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor de către agenţii de muncă temporară;
 5. Sănătatea şi securitatea în muncă;
 6. Măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;
 7. Egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

Legea nr. 16/2017 prevede că orice indemnizaţie specifică detaşării transnaţionale este considerată parte a salariului minim, în măsura în care nu este acordată cu titlu de rambursare a cheltuielilor generate de detaşare, respectiv cheltuielile de transport, cazare şi masă.

În situaţia în care legislaţia română prevede condiţii de muncă mai favorabile decât condiţiile prevăzute în legislaţia statului membru sau a Confederaţiei Elveţiene, pe teritoriul căruia/căreia sunt detaşaţi lucrătorii români, are prioritate legislaţia română.

Angajatorul salariatului detaşat poartă răspunderea pentru acordarea tuturor drepturilor acestuia prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, având următoarele obligații față de acesta:

 1. să plătească orice remuneraţie netă restantă datorată;
 2. să plătească orice sume retroactive sau rambursări de taxe, impozite ori contribuţii la asigurările sociale, reţinute în mod nejustificat din salariul acestuia;
 3. să ramburseze costurile al căror cuantum nu poate fi justificat în raport cu salariul net al salariatului detaşat sau cu calitatea locului de cazare, reţinute ori deduse din salarii pentru cazarea oferită de angajator;
 4. să plătească contribuţii la fonduri sau instituţii comune ale partenerilor sociali, reţinute în mod nejustificat din salariul salariatului detaşat, după caz.

În termen de 60 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale poate fi consultată aici.

Post Your Thoughts