CNIPMMR solicita reanalizarea acordului CGMB de infiintare a 19 societati comerciale proprii

      I. Situația actuală și acordul CGMB din 28.02.2017

În prezent pentru Municipiul Bucureşti (1,88 milioane de locuitori/suprafață de 228km²) există un număr de 41 de organisme prestatoare de servicii publice şi de interes local (Administrația Fondului Imobiliar, Administrația Străzilor, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, teatre, muzee, etc.), A.M.R.S.P. – Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice și 2 regii autonome (R.A.D.E.T. și R.A.T.B.).

(sursa: http://www.pmb.ro/institutii/inst_locale/instit_locale.php).

În data de 28.02.2017, consilierii generali ai Municipiului Bucureşti şi-au dat acordul de principiu pentru înfiinţarea a 19 societăţi comerciale proprii cu unic acţionar Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care să se ocupe de:

 • producerea şi furnizarea energiei electrice şi termice, servicii energetice şi de mentenanţă, pentru „asigurarea, la nivelul municipiului Bucureşti, a unui serviciu de furnizare a energiei electrice şi termice adecvat necesităţilor de confort individual şi colectiv”;
 • iluminatul public, pe motivul că la sfârşitul anului se va finaliza contractul încheiat cu SC Luxten Lighting Company S.A. pentru iluminatul stradal, că „este necesară iniţierea demersurilor pentru asigurarea organizării serviciului de iluminat”, deși nu a fost realizat încă de comisia de unităţi publice un studiu de oportunitate privind organizarea serviciului de iluminat public;
 • administrarea şi dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti, care să împartă atribuţiile în ceea ce priveşte unităţile sanitare aflate în administrarea municipalităţii, cu atribuții privind asistenţa medicală şi cea desfăşurată în unităţile de învăţământ, precum şi celelalte atribuţii normative din domeniu, care să asigure administrarea şi funcţionarea unităţilor sanitare, finanţarea de bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii, consolidări şi extinderi, precum şi dotări cu echipamente medicale;
 • servicii în tehnologia informaţiilor, una dintre atribuţiile sale fiind „asigurarea cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local”;
 • construcţia, dezvoltarea şi administrarea de baze sportive şi terenuri de sport pentru „asigurarea unei infrastructuri prin care mişcarea să devină parte a vieţii oricărui cetăţean al oraşului trebuie să reprezinte o prioritate pentru adminsitraţia publică locală”;
 • promovarea Bucureştiului ca destinaţie turistică, pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice existente sau potenţiale ori pentru promovarea directă a oraşului ca destinaţie turistică, introducerea în circuitul turistic, printr-un program, a tuturor obiectivelor turistice din Bucureşti şi organizarea unor campanii de comunicare şi evenimente care să constituie oportunităţi pentru turişti de a vizita România;
 • administrarea parcurilor şi grădinilor publice, lacurile şi ştrandurile din Bucureşti, întrucât „prin această activitate se realizează protecţia, refacerea mediului, conservarea, restaurarea parcurilor şi grădinilor publice şi întreţinerea luciului de apă”, având ca scop amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi de pe domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti;
 • administrarea reţelei de agrement a Capitalei, pentru a pune „în valoare potenţialul natural şi de agrement al parcurilor şi grădinilor publice, a lacurilor de interior din Capitală, salba de lacuri de pe râul Colentina, precum şi al râului Dâmboviţa. (…) Parcul Natural Văcăreşti, Grădina Zoologică, pădurea Băneasa”;
 • paza obiectivelor care aparţin Primăriei Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti neputând asigura paza tuturor obiectivelor din subordinea Primăriei, executând paza doar la 20% dintre acestea, din cauza numărului mic de efective;
 • consolidarea clădirilor cu risc seismic, deoarece există un risc iminent de prăbuşire a unor clădiri din Bucureşti, 350 dintre ele fiind încadrate în clasa I de risc seismic şi alte 330 fiind încadrate în clasa II de risc seismic, proiectele începute în perioada 2008-2009 având un grad de execuţie de aproximatic 30 la sută;
 • întreţinerea arborilor situaţi pe spaţiile verzi publice din Capitală, care sunt într-un proces de degradare cauzat atât de îmbătrânire, cât şi de „incoerenţa executării lucrărilor de întreţinere”;
 • administrarea spaţiilor publicitare de pe domeniul public al Bucureştiului, pentru asigurarea respectării prevederilor legislaţiei în domeniu la nivelul Capitalei, astfel încât publicitatea stradală să nu afecteze spaţiul urban sau aspectul oraşului;
 • dispecerat de taxi (care în prezent se desfăşoară în 37 de dispecerate private, cu tarife cuprinse între 1,39 şi 3,5 lei pe kilometru);
 • coordonarea şi consultanţa proiectelor de infrastructură mare ale Capitalei în Planul de Mobilitate Urbană şi Dezvoltare, în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bucureşti şi în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană;
 • gestionarea fondul imobiliar al oraşului, deoarece la nivelul municipiului Bucureşti nu există o administrare şi gestionare unitară a fondului locativ şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
 • administrarea drumurilor, cu motivarea că măsurile aprobate prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, complementar Planului Urbanistic General elaborat pentru Bucureşti, „nu pot fi puse în aplicare fără asigurarea unei administrări eficiente a drumurilor”;
 • administrarea parcărilor publice, deoarece numărul de locuri de parcare existente nu sunt suficiente, fapt ce duce la parcarea neregulamentară a maşinilor;
 • managementul sistemelor integrate de trafic, informarea călătorilor şi managementul flotei transportului public.

     II. Practici la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene în domeniul întreprinderilor municipale

 1. VIENA (2,26 milioane de locuitori/suprafață de 414,65 km²)

Întreprinderile municipale din Viena sunt constituite în temeiul art. 71 din “The Vienna City Statutes”, fiind următoarele 3:

 • Stadt Wien – Wiener Wohnen (Housing in Vienna);
 • Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV Vienna Hospital Association);
 • Wien Kanal (Vienna Waste Water Man­agement).

(sursa:https://www.wien.gv.at/english/administration/organisation/pdf/administration.pdf; https://www.wien.gv.at/english/politics/translation/pdf/organigramm-englisch.pdf).

Stadt Wien – Wiener Wohnen (City of Vienna – Housing in Vienna) este o întreprindere municipală care gestionează aproximativ 220.000 case din Viena, cu aproximativ 500.000 de rezidenți, vizând locuințe sociale subvenționate. 

(sursa: http://www.wienerwohnen.at/mieterin/lebenimgemeindebau.html)

Wiener Krankenanstaltenverbund (Vienna Hospital Association) funcționează începând cu 1 ianuarie 2002, fiind constituită în temeiul art. 71 din “The Vienna City Statutes”, de Consiliul Local al orașului Viena, fără a avea personalitate juridică și fără a fi o companie privată în conformitate cu legea aplicabilă societățiilor comerciale, în scopul de a pune la lucru împreună mijloacele existente și serviciile municipale, vizând spitalele orașului Viena, clinicile universitare,  centrele de bătrâni și casele de sănatate ale orașului Viena, îngrijirea medicală socială, alte facilități pentru ghidarea spitalelor,  centrelor de bătrâni si casele de sănătate (sursa: https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Krankenanstaltenverbund).

Wien Kanal (Vienna Waste Water Man­agement) asigură întreținerea și modernizarea sistemului de canalizare din Viena, inclusiv realizarea de proiecte inovatoare, cu experți din întreaga lume, pentru a se îmbunătăți sistemul de eliminare a apelor uzate și de protecție a apei: de exemplu, un sistem de control inteligent pentru gestionarea sistemului de canalizare, pentru a menține fluxul la stația de epurare în mod constant și astfel pentru a se evita evacuările în apa receptoare, chiar și din ploaie (sursa: https://www.wien.gv.at/umwelt/kanal/kanalnetz/).

       2. MADRID (3,16 milioane de locuitori/suprafață de 605,77km²)

În organigrama instituțională administrativă a orașului Madrid, sunt incluse întreprinderi publice, exemplificând în acest sens:

 • Empresa Pública Madrid Activa, S.A.U.
 • Empresa Pública Centro de Transportes de Coslada, S.A.
 • Empresa Pública Nuevo Arpegio, S.A.
 • Empresa Pública Arproma, S.A.
 • Empresa Pública Gedesma S.A.
 • Empresas Públicas con Forma de Entidad de Derecho Pùblico que Dependen del Servicio Madrileño de Salud.

(Sursa:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354532448713&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FPage%2FCM_ServicioListado).

Empresa Pública Madrid Activa, S.A.U încurajează și promovează dezvoltarea economică, tehnologică și industrială a Comunității Madrid, realizând studii și analize, prezentând și propunând inițiative și alternative pentru diferitele domenii publice, actorilor economici și sociali

(sursa:http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Estructura&language=es&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&packedArgs=idOrganismo%3D1142700150175%26cid%3D1142700150175%26c%3DCM_Agrupador_FP&buscar=).

Empresa Pública Centro de Transportes de Coslada, S.A. este o societate publică, al cărei obiect de activitate îl constituie construcția, gestionarea și exploatarea unui centru de transport în municipiul Coslada, de 1.079.000 m2 (extins în prezent cu o suprafață de 159.011 m2), echipat cu cea mai bună infrastructură și servicii pentru a satisface companiile de logistică din localitate (sursa: http://www.ctc-coslada.com/).

Empresa Pública Nuevo Arpegio, S.A. este o societate publică, parte a administrației institutionale a Comunității Madrid (Legea nr. 1/1984, a administrației), atașată la Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al Comunității Madrid (Legea nr. 3/2001 a patrimoniului), cu capital integral deținut de Comunitatea Madrid, având un regulament dublu, public-privat, supunându-se controlului dublu al conducerii sale, ca o corporație și ca o companie publică. Activitățile sale sunt în conformitate cu politicile și obiectivele stabilite de către Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al Comunității Madrid, prin intermediul Consiliului Director, în cadrul următoarelor domenii: gestionarea și dezvoltarea industrială, logistică, comerț, birouri, rezidențe, introducerea pe piață a terenurilor urbanizate, managementul comenzilor lucrărilor de infrastructură și de construcție pentru administrația publică locală, pentru absorbția maximă a eforturilor naționale și internaționale de stimulare a creșterii economice și a ocupării forței de muncă în regiunea investițiilor Madrid

(Sursa: http://www.nuevoarpegio.com/es/informacion-general/marco-legal/, http://www.nuevoarpegio.com/es/informacion-general/objetivos/).

Empresa Pública Arproma, S.A. realizează activități, exclusiv legate de activitatea administrativă a departamentelor, organelor autonome, companiilor publice și a entităților publice ale Comunității Madrid, precum și a entităților de drept public cu personalitate juridică și propriile sale active, vizând construirea, reabilitarea, achiziționarea și cedarea de bunuri imobiliare, contracte de închiriere, finanțarea și gestionarea construcțiilor, infrastructurii, servicii de consultanță și consiliere pentru achiziționarea/vânzarea de bunuri imobiliare

(Sursa:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Presentacion_FA&cid=1109168858040&language=es&pageid=1350930997128&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_InfPractica_FA%2FCM_fichaInfPracticaServicios&vest=1350930997092).

Empresa Pública Gedesma S.A. este o compania publică, instrument și serviciu tehnic al administrației Comunității Madrid, având ca scop  proiectarea, dezvoltarea și punerea în aplicare, direct sau prin externalizare, a planurilor strategice, studiilor, proiectelor, lucrărilor și serviciilor legate de mediu și programe de conservare, restaurare și îmbunătățire a mediului, pentru administrație și organismele publice subordonate

(Sursa:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266226953&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266226953&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura).

      III. Poziția CNIPMMR privind acordul CGMB de înființare a unui număr de 19 societăţi comerciale proprii

CNIPMMR solicită reanalizarea acordului Consiliului General al Municipiului București din 28.02.2017 de înființare a unui număr de 19 societăţi comerciale proprii, pentru următoarele considerente:

 • Necesitatea realizării unei note cuprinzătoare de impact, a Testului IMM, a unei dezbateri publice, înainte de adoptarea deciziei de înființare a 19 societăţi proprii.
 • Cele 19 societăţi comerciale proprii cu unic acţionar Consiliul General al Municipiului Bucureşti vizează domenii care sunt deja gestionate/administrate public, de:

                    –  Departamentele funcționale ale Primăriei Municipiului București (Direcția Generală Infrasctructură și Servicii Publice, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții, Direcția Generală Dezvoltare Urbană);

           – Organismele prestatoare de servicii publice şi de interes local (Administrația Fondului Imobiliar, Administrația Străzilor, Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic);

                    –  Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice;

           – Regia autonomă R.A.D.E.T., care alimentează cu energie termică peste 1,25 milioane de locuitori ai Capitalei, respectiv 565.000 de apartamente din 8.500 de blocuri și imobile, furnizând căldură și apă caldă pentru 5.400 de agenți economici și instituții cu statut de obiective sociale, sau care sunt supuse liberei concurențe (pază, dispecerat taxi, tehnologia informaţiilor, turism, construcții, etc.).

 • Necesitatea respectării pe deplin a dispozițiilor Legii concurenței 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, cu eliminarea situațiilor care restrâng, împiedică sau denaturează concurența liberă sau instituie un monopol.
 • Necesitatea respectării pe deplin a principiilor achizițiilor publice de toate autoritățile publice locale (care sunt autorități contractante conform dispozițiilor art. 4 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice) pentru atribuirea contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări, respectiv asigurarea promovării concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice.
 • Necesitatea respectării pe deplin a principiilor economiei de piaţă, care este o economie a competiţiei, a concurenţei, generată de proprietatea privată, care asigură echilibru, eficiență, performanță.
 • Necesitatea scăderii cheltuielilor publice și reformării administrației publice locale: având în vedere că cele 19 societăţi comerciale vizează domenii care sunt deja gestionate/administrate public, că potrivit declarațiilor „această reorganizare nu presupune nici un fel de disponibilizare”, presupune „crearea de noi locuri de muncă”, rezultă că nu vor fi reduse cheltuielile de personal ale administrației publice locale, în condițiile în care Primăria București are deja un aparat excedentar raportat la alte metropole și la bugetul administrat (860 de funcționari publici, 10 consilieri personali ai primarului, pentru 1,88 milioane de locuitori/suprafață de 228 km²), raportat la 207 angajați (69 funcționari și 138 personal contractual) la nivelul Primăriei Berlinului, digitalizată complet (pentru 3,46 milioane de locuitori/suprafață de 891,68 km², 17 sectoare);
 • În general, companiile de stat au fost controlate politic, nu au avut eficiență/performanță și au înregistrat datorii (exp. RADET către ELCEN sunt în prezent în insolvență, cu datorii de peste 3,6 miliarde lei).
 • Bucureștiul este un model pentru celelate municipii/orase, înființarea celor 19 societăți urmând a fi preluată ca model de celelate județe, cu consecința apariției a cca. 1.000 de societăți municipale, peste numărul deja mare al organismelor prestatoare de servicii publice/ de interes local și regiilor autonome existente, cu efecte semnificative negative asupra concurenței, economiei și sectorului IMM-urilor;
 • Înființarea societăților nu valorifică practicile din celelalte state membre ale U.E., unde autoritatea locală a înființat un număr foarte redus de societăți, în domenii neconcurențiale, subvenționate, pentru aspecte de mediu, sociale, administrative privind asigurarea sediilor și administrarea departamentelor, organelor autonome, companiilor publice, a entităților de drept public cu personalitate juridică și a entităților publice ale comunității locale):

                 – 3 societăți municipale în Viena (2,26 milioane de locuitori/suprafață de 414,65 km²);

                 – 7 societăți municipale în Madrid (3,16 milioane de locuitori/suprafață de 605,77km²);

                – 19 societăți municipal, 41 de organisme prestatoare de servicii publice şi de interes local, A.M.R.S.P. și 2 regii autonome în București (1,88 milioane de locuitori/suprafață de 228km²).

Post Your Thoughts