Pozitia CNIPMMR privind abrogarea facilitatii IMM-urilor din legea 346 din 2004

POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND ELIMINAREA DIN LEGEA IMM-URILOR A DISPOZIŢIILOR REFERITOARE LA ACORDAREA REDUCERILOR CU 50 % PENTRU CRITERIILE LEGATE DE CIFRA DE AFACERI, DE GARANŢIA PENTRU PARTICIPARE ŞI DE GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE, CERUTE ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE DE PRODUSE, LUCRĂRI ŞI SERVICII. 

Prin intermediul unei Ordonanţe de Urgenţă , Guvernul României a abrogat dispoziţiile alin. (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii,  cu modificările și completările ulterioare, care dispuneau că “Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.”

Deşi Comisia Europeană a sesizat ca fiind neconforme cu prevederile incidente ale legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice, dispoziţiile art. 16 alin. 2 din Legea nr. 346/2004, deoarece discriminează operatorii economici care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, acestia neavând posibilitatea de a beneficia de reducerea cu 50% a criteriilor privind cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii, soluţia adoptată, respectiv abrogarea dispoziţiilor din Legea nr. 346/2004 nu este cea mai bună modalitate de rezolvare a problemei, având în vedere numărul mare de IMM-uri care vor fi afectate de această măsură.

 

Poziția CNIPMMR privind susţinerea IMM-urilor în cadrul procedurilor de achiziţie publică

Raportat la faptul că din numărul total de proceduri de achiziţie derulate, majoritatea covârsitoare, peste 95% din total, au avut valoarea estimată sub 10 milioane euro,  iar  distribuţia IMM-urilor la nivel naţional, în funcţie de cifra de afaceri, se prezintă astfel:

  1. sub 2 mil. Euro –microîntreprinderi – 98,10% din total întreprinderi
  2. între 2-10 mil. Euro – întreprinderi mici – 1,59% din total întreprinderi
  3. între 10-50 mil. Euro – întreprinderi mijlocii – 0,28% din total întreprinderi
  4. peste 50 mil. Euro – întreprinderi mari- 0,03%

Soluţia propusă de CNIPMMR, având în vedere că IMM-urile nu participă în general la procedurile de achiziţie publică cu o valoare estimată mai mare de 10 milioane euro, este modificarea alineatului (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004, astfel:

„(2) Toţi operatorii economici beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii, în cadrul contractelor a căror valoare estimată este de până la 10 milioane de euro.”

Dl.Florin JIANU, Preşedinte CNIPMMR a precizat “Cunosc  foarte bine acest dosar, ca ministru opunându-mă vehement eliminării acestei prevederi care sprijinea în mod direct IMM-urile la achiziţii publice prin reducerea cu 50% a nivelului impus privind cifra de afaceri, garanţiilor solicitate sau a garanţiilor de bună execuţie.

Comisia Europeană a ridicat problema unei discriminări pozitive a IMM-urilor, în sensul că pentru acelaşi contract, se solicită 2 tipuri de garanţii, un nivel de garanţie pentru o companie mare şi un nivel de garanţie redus la jumătate pentru un IMM. Soluţia pe care am identificat-o şi pe care Comisia Europeană o acceptase a fost aceea a reducerii nivelului garanţiei la 50% pentru TOŢI operatorii, atât pentru IMM-uri, cât şi pentru companiile mari. În acest fel eliminăm discriminarea pozitivă dar în acelaşi timp mentinem un nivel scăzut şi accesibil IMM-urilor pentru care licitaţiile publice reprezintă un balon de oxigen pentru desfaşurarea activităţii, ştiut fiind faptul că la nivel global, statul este cel mai mare contractor.

Nu suntem de acord în niciun fel cu soluţia adoptată astazi de guvern şi solicităm public repararea imediată a acestei injustiţii făcută companiilor mici si mijlocii şi capitalului autohton. Ordonanţa adoptată astazi, fără măsuri de siguranţă şi protecţie a IMM-urilor, va avea un impact devastator în economie, IMM-urile fiind excluse cu totul de la achiziţiile publice, ori un stat responsabil, tocmai acest aspect îl are în vedere în principal: cum îşi protejează afacerile mici şi cum sprijină accesul lor la contractele publice.”

There is one comment

  1. Luminiţa Brâncuşi

    Opinăm că pentru o soluţie corectă în raport de principiile aplicabile achiziţiilor publice, în scopul de a nu favoriza o categorie în detrimentul alteia, ar trebui să se aplice procente de reducere care să asigure participarea tuturor IMM la procedurile de achiziţie publică în sensul ca reducerile să se acorde în raport cu cifra de afaceri.

Post Your Thoughts