Asociatia Municipiilor din Romania – AMR

Asociaţia Municipiilor din România (AMR), înfiinţată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în vederea promovării şi protejării intereselor comune ale autorităţilor administraţiei publice locale, pentru soluţionarea şi gestionarea nevoilor publice în numele şi pentru interesul colectivităţilor locale.

MISIUNE

AMR reprezintă interesele membrilor pe plan intern şi international, stimulează şi sprijină iniţiativele şi acţiunile municipiilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora în demersul general de aliniere la standardele europene.

În prezent, AMR include toate cele 103 municipii din România, precum şi cele 6 sectoare ale Municipiului Bucureşti, în total 109 membri, aproximativ 10,5 milioane de locuitori.

AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale din România (FALR).

AMR este reprezentată în Comitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR) şi Congresul Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE).

AMR este membru al Asociaţiei Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Cultură “Les Rencontres” şi al Asociaţiei Agenţiilor pentru Democraţie Locală (ALDA).

Post Your Thoughts