Intalnirea presedintilor Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania

În data de 15.02.2016, la sediul Alianţei Confederaţiilor Patronale din România, a avut loc întâlnirea preşedinţilor celor 5 confederaţii patronale reprezentative la nivel naţional, respectiv: dl. Gheorghe Constantin Păunescu, din partea UGIR, dl. Ovidiu Nicolescu, din partea CNIPMMR, dl. Mihai Manoliu, din partea CNPR, dl. Dan Ioan Gheorghiu din partea CONCORDIA şi dl. Florian Costache din partea PNR.

Cea de-a şasea organizaţie patronală reprezentativă, COMPIROM, respectiv dl. Vasile Turcu, nu a participat la întâlnire.

La întâlnire au participat ca invitaţi: dl. Florin Jianu şi dna. Victoria Guţă, din partea CNIPMMR.

Din partea secretariatului ACPR au participat : dl. Ştefan Rădeanu şi dna. Viorica Cojocaru.

Întâlnirea a avut trei obiective majore pentru procesul de dezvoltare şi întărire al mişcării patronale din România, respectiv:

  1. Definitivarea Statutului, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Strategiei de dezvoltare a ACPR pentru următorii 4 ani;
  2. Repartizarea locurilor în cadrul organizaţiilor tripartite, la nivelul ACPR;
  3. Creşterea vizibilităţii ACPR la nivelul preşedinţiei, guvernului, ministerelor şi la nivelul altor organizaţii cu impact asupra mediului de afaceri din România.

În urma discuţiilor purtate de către preşedinţii ACPR, prezenţi la întâlnire s-a hotărât:

a. până pe data de 19 februarie 2016 să se transmită tuturor organizaţiilor ai căror preşedinţi au fost prezenţi la întâlnire Statutul, ROF-ul şi Strategia, în formele lor actualizate, urmând ca până pe data de 5 martie 2016 să se transmită către secretariatul ACPR toate observaţiile, care vor fi incluse în materiale şi prezentate spre aprobare în data de 23 martie 2016.

b. toţi reprezentanţii confederaţiilor patronale prezente trebuie să pregătească şi să prezinte, până pe data de 23 martie 2016, propunerile cu privire la numărul de locuri în organizaţiile tripartite la nivel naţional.

c. dl. Gheorghiu va face o propunere de text de scrisoare care va fi transmisă tuturor membrilor, pentru observaţii. Scrisoarea va fi transmisă, din partea ACPR către preşedinţie, guvern, ministere şi către alte instituţii relevante pentru mediul de afaceri, cu scopul creşterii gradului de vizibilitate şi pentru stabilirea unor viitoare întâlniri de lucru/cunoaştere cu instituţiile menţionate.

De asemenea, dl. Preşedinte Gheorghiu i-a informat pe ceilalţi preşedinţi despre deschiderea manifestată de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, respectiv de către dl. Ministru Constantin Borc, cu privire la organizarea unei întâlniri cu confederaţiile patronale şi iniţierea unor discuţii pe teme de interes pentru mediul de afaceri.

d. în cadrul întâlnirii s-a agreat şi au fost repartizate, la nivelul ACPR, locurile în organismele internaţionale:

– CCESSLM, Dublin: un loc de titular pentru UGIR şi două locuri de supleant  pentru  Concordia şi PNR.

– European Agency of Safety and Health at Work – OSHA, Bilbao: un loc de titular CNIPMMR şi un loc de supleant pentru CNPR.

Următoarea întâlnire va avea loc în data de 23.03.2016, oar 14.00, la sediul ACPR din str. Cristian Popişteanu, Bucureşti.

Post Your Thoughts