Utilizarea serviciilor de consultanta

Elementele prezentate în continuare, referitoare la utilizarea serviciilor de consultanţă de către IMM-uri, se bazează pe prelucrarea a 1375 de interviuri cu întreprinzători şi manageri de firme, interviuri realizate în primăvara anului 2015 în cadrul unei cercetări moderate de către CNIPMMR.

Decalajul de competitivitate dintre IMM-urile din România şi firmele din Uniunea Europeană este generat inclusiv de accesul limitat la cunoştinţe de natură managerială, economică, juridică, tehnologică etc. Dat fiind faptul că, de regulă, organizaţiile nu dispun de toată paleta de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe necesare derulării adecvate a afacerii într-un mediu concurenţial, utilizarea serviciilor de consultanţă devine o opţiune din ce în ce mai importantă. Rezultatele obţinute relevă faptul că doar 5,21% din IMM-uri au apelat la serviciile unui consultant extern în anul 2014 (figura 1), sugerând existenţa unor bariere explicite sau tacite care obstrucţionează dezvoltarea unor relaţii stabile şi avantajoase între mediul de afaceri productiv şi furnizorii specializaţi de know-how managerial, financiar-contabil, de marketing, juridic, tehnic etc.

Tabel1

2014                                                                                                                  

Tabel2

2013                                                                                                                                            Figura 1 – Fregvenţa utilizării serviciilor de consultanţă în IMM-uri în 2013 şi 2013. 

 

Din punctul de vedere al apartenenţei regionale a IMM-urilor, se observă că firmele din regiunea Sud Vest apelează la serviciile de consultanţă într-o măsură mai mare (14,29%), în timp ce întreprinzătorii din firmele de Vest nu au apelat la consultanţi externi. Vezi informaţiile din tabelul 1.

TAabel

Tabelul 1 – Intensitatea utilizării consultanţei în funcţie de amplasarea regională a acestora. 

 

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor din România, Ediţia 2015

 

 

 

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

 

 

 

Post Your Thoughts