Grupul roman pentru investitii si consultanta (RGIC)

RGICÎn 2004 se lansează RGIC Consultanţă SRL, companie specializată în servicii de consultanţă, având ca principal obiectiv sprijinirea iniţiativelor publice şi private prin oferirea unui pachet de servicii integrat, asigurând soluţii profesionale optime la elaborarea, implementarea şi supervizarea proiectelor aferente fondurilor europene, prin aportul unui grup de specialişti cu experienţă relevantă în finanţări europene. Marea majoritate a proiectelor de investiţii (infrastructură, construcţii civile, industria agroalimentară, ferme vegetale şi zootehnice, turism rural) au fost finanţate din fonduri europene pre şi post aderare, acestea fiind realizate cu aportul specialiştilor RGIC Consultanţă. Oferta de servicii este sincronizată cu criteriile de eligibilitate aferente programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi ale altor instituţii internaţionale (World Bank), cum ar fi:  FEADR – Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, POS CCE – Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, POR – Programul Operaţional Regional şi POS DRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umne.

RGIC Consultanţă este certificat SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)

În calitate de consultant agribusiness echipa de specialişti RGIC Consultanţă derulează mai multe programe strategice naţionale şi internaţionale pe componentele: ferme vegetale, ferme de vaci pentru lapte, utilaje agricole şi formare profesională a lucrătorilor din fermele vegetale româneşti.

Proiecte finanţate prin Fonduri Europene

Perioada 2004 – 2006:

 • 388 Proiecte SAPARD – Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development pentru societăţi comerciale prin programul SAPARD măsurile 1.1, 2.1, 3.1, 3.4;
 • 134 Proiecte de investiţie pentru companii prin programele Phare 2000, 2001, 2002, Coeziune Economică şi Socială, Ricop Program, IST Program, Quality of Life;
 • 62 Proiecte de resurse umane pentru bănci, companii şi Organizaţii Non-Guvernamentale, prin programele Phare 2001, 2002 Coeziune Economică şi Socială, componenta Resurse Umane;
 • 22 Proiecte realizare workshop-uri pentru Organizaţii Non-Guvernamentale prin programul Acces şi alte programe gestionate de FDSC;
 • 12 Proiecte de mediu pentru firme prin ISP Program, Life Program;
 • 22 Proiecte IT pentru firme prin IST – Information Society Technologies Programme, eContent Program şi programe guvernamentale (Centre de inovare);
 • 168 Proiecte de analize diagnostic şi dosare de finanţare (plan de afaceri, studiu de fezabilitate, cerere de finanţare) proiecte de agricultură pentru investitorii români şi străini prin programe de creditare ale băncilor cu capital românesc sau străin existente în România şi prin SAPARD – Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development.

Perioada 2007 -2014:

 • peste 15.000 proiecte şi aplicaţii pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
 • 55 Proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
 • 40 Proiecte pentru dezvoltare rurală (administraţii publice locale);
 • 5 Proiecte naţionale strategice pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
 • 25 Proiecte pentru Programul Oprerational Regional;
 • 52 Strategii de dezvoltare rurală;
 • 48 Proiecte integrate de investiţii pentru Administraţia Publică Locală.

Post Your Thoughts