Consolidarea pozitiei de actionar a statului

Măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei are calitatea de acționar sau asociat. 

Guvernul a aprobat, printr-o Ordonanță de Urgență,  unele măsuri pentru consolidarea poziției de acționar a statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată.

jhdskjdPotrivit actului normativ, în numele statului, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri va putea înființa societăți cu capital de stat și va putea participa la capitalul social al unor societăți existente sau nou înființate ori la majorarea capitalului social al societăților la care este acționar, cu respectarea cadrului legal în domeniile societar și al concurenței. Decizia privind înființarea de societăți, participarea la capitalul social al unor societăți existente sau nou înființate sau majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei exercită, în numele statului, calitatea de acționar, va avea ca temei o analiză economico-financiară, tehnică, juridică și de oportunitate, inclusiv din perspectiva normelor naționale și comunitare în materia ajutorului de stat. Această analiză va avea la bază următoarele principia:

  • Participarea cu drepturi egale, în mod nediscriminatoriu, a acționarilor operatorilor cu capital de stat la deciziile societare;
  • Asigurarea transparenței fondurilor publice și utilizarea eficientă a acestora;
  • Promovarea investițiilor în sectorul energetic și al resurselor energetice;
  • Promovarea unui climat concurențial între operatorii economici, indiferent de structura capitalului social.

Drepturile și obligațiile statului rezultate din calitatea de acționar sau asociat la aceste societăți înființate vor fi exercitate de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, instituție din bugetul căreia vor fi asigurate costurile necesare pentru participarea la înființarea societăților, la capitalul social al unora existente sau nou înființate sau la majorarea capitalului social la care ministerul este acționar.

Actul normativ a fost aprobat de Guvern în condițiile în care este necesară derularea de urgență a demersurilor care să permită înființarea unei societăți cu capital de stat care să participe la constituirea unui fond de investiții, sub forma unei societăți pe acțiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România. Prin tranzacția convenită prin „Memorandumul de înțelegere” încheiat între statul român și The Rompetrol Grup N.V., Ministerul Energiei are mandat din partea Guvernului să desemneze o societate nou-înființată, cu capital integral de stat, care să participe ca reprezentant al statului român. Modificarea este necesară întrucât actualul cadru legal nu permite statului român înființarea unor noi societăți. Ori, în aceste condiții, exista riscul atragerii răspunderii acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate.

Totodată, noile reglementări cuprinse în Ordonanța de Urgență au în vedere necesitatea exprimării unei opțiuni a statului cu privire la participarea la majorarea capitalului social al societăților la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri administrează participațiile statului.

Sursa: gov.ro

Post Your Thoughts