Impozitarea mai echitabilă si mai eficienta a intreprinderilor din UE

PLAN DE ACŢIUNE COMISIA EUROPEANĂ

În data de 17 iunie 2015, Comisia Europeană a prezentat un plan de acţiune menit să reformeze în profunzime sistemul de impozitare a întreprinderilor din Uniunea Europeană. Planul de acțiune stabilește o serie de inițiative privind combaterea evaziunii fiscale, asigurarea de venituri sustenabile și consolidarea pieței unice pentru întreprinderi. În ansamblu, aceste măsuri vor îmbunătăți semnificativ sistemul de impozitare a întreprinderilor în UE, făcându-l mai echitabil, mai eficient și mai favorabil creșterii.

Acțiunile-cheie includ o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB) și un cadru pentru garantarea unei impozitări efective în locul în care sunt generate profiturile. Comisia publică, de asemenea, o primă listă paneuropeană a jurisdicțiilor fiscale necooperante din țările terțe și a lansat o consultare publică pentru a evalua dacă întreprinderile ar trebui să facă publice anumite informații fiscale.

Planul prezentat de Comisia Europeană identifică 5 acţiuni prioritare:

  1. Relansarea bazei fiscale consolidate comune a întreprinderilor (CCCTB)
  2. Garantarea unei fiscalităţi echitabile prin care profiturile sunt impozitate acolo unde sunt realizate
  3. Crearea unui mediu fiscal mai bun pentru întreprinderi
  4. Creşterea transparenţei fiscal
  5. Îmbunătăţirea coordonării în domeniul fiscal în cadrul Uniunii Europene

Sursa: europa.eu

Prelucrare: Iulia Sîrbu, PR CNIPMMR

Post Your Thoughts