Conferinta Organizatiei Internationale a Muncii – ILO


update: 18 iunie 2015

Proiect de recomandare al Organizaţiei Internaţionale a Muncii

În dezbaterea sesiunii “Organizaţiei Internaţionale a Muncii” din 1-13 iunie 2015, se află proiectul de recomandare pentru creştera creerii de locuri de muncă prin intermediul IMM-urilor.

Proiectul are 5 componente:

  • IMM-urile contribuie la ocuparea forţei de muncă,
  • Constrângeri pentru IMM-uri şi salariaţii lor,
  • Politici mai bune pentru IMM-uri,
  • Rolul guvernelor şi a partenerilor sociali în ocuparea resureselor umane şi dezvoltarea IMM-urilor,
  • Activitaţile viitoare ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii în domeniul IMM-urilor şi ocupării forţei de muncă.

18411770965_09f1554ffc_kProiectul se focalizează pe construirea unui mediu favorizant pentru IMM-uri, care să fie concomitent funcţional, predictibil şi prietenos. Principale 5 măsuri de construire a mediului favorizant încorporate în proiect sunt:

  1. Simplificarea normelor și reglementărilor excesive, prea complexe şi împovărătoare,
  2. Îmbunătăţirea accesului la finanţare a IMM-urilor prin garantarea creditelor, subvenţii pentru start-up-uri, crowd-funding etc.,
  3. Clustering-ul, lanţul de valori, dezvoltarea economică locală, cooperativele şi asociaţiile mutuale,
  4. Creşterea investiţiilor publice în infrastructură, precum şi în educaţie, training şi transfer tehnologic,
  5. Susţinerea formalizării IMM-urilor, a trecerii lor în economia “vizibilă”, prin reducerea costurilor şi creşterea beneficiilor de formalizare.

Proiectul se va definitiva în sesiunea anuală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din iunie 2016.


publicat: 13 iunie 2015

În perioada 1-13 iunie 2015 s-a derulat la Geneva cea de-a 104-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii – ILO. Subiectul central asupra căruia s-au axat cele mai numeroase analize şi dezbateri a fost ”IMM-urile şi crearea de locuri de muncă decente şi productive”.

Prof.univ.dr.Ovidiu Nicolescu, preşedinte CNIPMMR a avut trei intervenţii pe parcursul discuţiilor derulate în prima săptămână. Celelalte subiecte abordate în cadrul conferinţei au fost ”Facilitarea tranziţiei de la economia informală la economia formală” şi ”Protecţia socială”.

Din delegaţia patronală a României la conferinţă  – la care au fost reprezentate peste 150 de ţări – au mai făcut parte dl.Florian Costache, preşedinte al Consiliului Economic şi Social, dl.Cătălin Albu din partea Patronatului Naţional Român şi d-na Silvia Vlăsceanu din partea Confederaţiei Patronale Concordia.

17791117393_b5d44acd45_k

Post Your Thoughts