MASPRACT – 300 de studenti au incheiat practica

Maspract-logo

MASPRACT – Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri


Academia de Studii Economice Bucuresti, in parteneriat cu Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, implementeaza in perioada aprilie 2014 – octombrie 2015 proiectul „Masteranzi practicieni – investitie in viitorii manageri (MASPRACT)”, cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU/161/2.1/G/141032.

Obiectivul principal al proiectului consta în insertia studentilor din ciclul de master din domeniul economic  pe piata fortei de munca, prin initierea, dezvoltarea si valorificarea de aptitudini, abilitati si deprinderi de munca, concomitent cu restructurarea si imbunatatirea majora a sistemului actual de desfasurare a practicii economice de specialitate in invatamintul superior, ciclul de master.

Ca obiectiv operational, proiectul urmareste facilitarea realizării practicii economice pentru 300 de studenţi din ciclul de master (nivel educational ISCED 6), prin intermediul unui program specializat integrat dedicat acestora.

In prezent, programul de practica s-a incheiat, peste 300 de studenti masteranzi incheindu-si stagiul de practica de specialitate in peste 60 de companii din domenii de activitate distincte, care au asigurat conditiile derularii practicii de specialitate, atât din punct de vedere financiar si material, cât şi uman. Derularea stagiilor de practica s-a realizat prin dezvoltarea de parteneriate intre mediul de afaceri si institutia de invatamint superior avindu-se in vedere corelarea pregatirii universitare de nivel superior cu cerintele angajatorilor. Parteneriatele realizate le-au permi300s studentilor masteranzi sa i-a contact cu cerintele reale pe care le solicita un loc de munca in economia reala.

In urmatoarea etapa se va trece la evaluarea rezultatelor obtinute de masteranzi in urma finalizarii stagiilor de practica. Cuantificarea rezultatelor  stagiilor de practica se va materializa prin analiza efectelor directe legate de inserţia pe piaţa forţei de muncă.

Vom reveni in continuare cu informatii despre rezultatele stagiilor de practica pentru insertia mai rapida a tinerilor absolventi pe piata muncii, cu rezultate ale activitatii de practica obtinute in urma monitorizarii stagiilor de practica, cat si cu impresii ale maseranzilor vizavi de stagiile de practica.

maspract 2

Arhivă: conferința de lansare a proiectului


Pentru mai multe informații accesați:

Post Your Thoughts