Patronatul Tinerilor Intreprinzători din Romania


Prezentare. Structură de conducere. Contact.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – PTIR este singura organizație patronală care reprezintă la nivel național și european interesele tinerilor întreprinzători români cu vârste între 18 și 40 de ani.

logo-ptirPatronatul Tinerilor Întreprinzători din România deține reprezentativitate ridicată la nivel național, având în prezent, pe lângă structura națională cu sediul în București, alte 9 structuri teritoriale, acoperind toate cele 8 Regiuni de dezvoltare ale României. PTIR reprezintă interesele a peste 1000 de firme membre, conduse de tineri întreprinzători, stabilind o serie de parteneriate cu principalii responsabili cu elaborarea politicilor pentru tineret.Dintre parteneri principali ai organizației pot fi enumerați: Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul Tineretului şi Sportului, Romanian Business Leaders, Femei în Afaceri, Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject, Asociația Comunelor din România, Centrul de Dezvoltare Smart etc. La nivel naţional organizaţia este membră a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), iar la nivel european, a Young Entrepreneurs of the European Union – JEUNE, a cărei conducere a fost deţinută în perioada 2011 – 2014 de către preşedintele PTIR, în prezent fiind deținută vicepreședinția. De asemenea, activitatea sa se concretizează şi în implicarea în grupurile de dialog social create la nivel naţional și european, printre care enumerăm: Comitetul Economic și Social European, Consiliului Național pentru Competitivitate, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Grupul de Lucru Tehnic privind Tinerii, structură recunoscută de către Comisia Europeană pentru implementarea la nivel naţional a documentului-cadru „Youth Opportunities Initiative”, Grupului Național de Lucru al Dialogului Structurat cu Tinerii, din structura Ministerului Tineretului și Sportului, etc.

ptir 2Activitatea PTIR a fost orientată către promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor, dar şi dezvoltarea unei culturi în acest sens în România și Europa. Metodele folosite au vizat în special consultarea directă a tinerilor cu privire la politicile şi programele elaborate la nivel naţional şi european, dar şi implicarea acestora în evenimente de simulare a activităţii antreprenoriale, prin intermediul unor ateliere de simulare managerială asistată de calculator, şi încurajarea spiritului de iniţiativă şi creativitate, şi prin oferirea unor exemple de bune practici. Pe lângă implicarea în grupurile de dialog social şi demersurile purtate la nivelul principalelor entităţi economice naţionale şi europene, PTIR a promovat educaţia non-formală antreprenorială şi participarea tinerilor prin intermediul proiectelor implementate. Primele iniţiative în acest sens au fost lansate la nivel naţional în anul 2009, prin desfăşurarea unui proiect (“Prima firmă”) care a avut ca scop informarea şi implicarea activă a tinerilor în viaţa socioeconomică a comunităţilor din care provin, printr-o serie de consultări publice legate de oportunitatea unei legi a tinerilor întreprinzători şi a reglementărilor fiscale şi administrative pe care această propunere legislativă să le conţină. Ca urmare a acestui proiect, PTIR a contribuit la iniţierea şi promovarea “Programului privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (OUG 6/2011)”, instrument care a fost adoptat ca exemplu de bune practici la nivel european, fiind lansat şi în alte state şi inclus în documentul-cadru al celei mai mari organizaţii europene a tinerilor întreprinzători – Young Entrepreneurs of the European Union – JEUNE (“European Economic Eco system”).

ptir 3ptir 4


Structură de conducere
Nume Funcție
Vasile Priceputu Preşedinte
Iuliana Poștaru Prim-vicepreședinte
Cristian Neamțu Vicepreşedinte
Departament Dezvoltare instituţională
Marcel Ionescu Vicepreşedinte
Departament Dezvoltarea afacerilor
Corina Constantin Vicepreşedinte
Departament Promovare, imagine şi relaţii cu autorităţile publice centrale  
Stere Fudulea Vicepreşedinte
Departament Promovarea de parteneriate, inclusiv public-privat
Radu Oprea Vicepreşedinte
Departament Proiecte
Mădălina Vițelaru Vicepreşedinte
Departament Inovare, Cercetare şi Servicii pentru IMM-uri
Prof. Univ. Dr. Ovidiu Nicolescu,
Preşedinte CNIPMMR
Preşedinte de Onoare
Iulian Gropoșilă,
Preşedinte fondator PTIR
Membru de Onoare
Marius Andra,
Preşedinte Patronatul Tinerilor Întreprinzătorilor din Regiunea Sud-Muntenia
Membru de Onoare

Contact
  • www.ptir.ro
  • Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București
  • Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593
  • Fax: +40 318 241 593
  • E-mail: office@ptir.ro

[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2848.683165160376!2d26.11363899999948!3d44.43966099704924!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40b1ff36c50c2de7%3A0x7f3ec99a1fded1a7!2sStrada+Sp%C4%83tarului+30%2C+Bucure%C8%99ti!5e0!3m2!1sen!2sro!4v1426048505480&w=600&h=450]

 

Post Your Thoughts