MANAGEMENTUL PRIN STAKEHOLDERI

Tradiţional, când te gândeşti sau te referi la management ai în vedere relaţiile dintre manageri şi subordonaţi. Desigur nu este greşit, componenta principală a managementului reprezentând-o, de regulă, aceste tipuri de relaţii manageriale.

Managementul modern, profesionist, în plenitudinea sa înseamnă însă managerierea relaţiilor cu ansamblul stakeholderilor implicaţi. Aşa cum ştiu, îndeobşte, toţi profesorii de management, stakeholderii reprezintă o persoană sau un grup de persoane ce au interese importante în funcţionarea şi performanţele unei organizaţii pe care le poate influenţa de o manieră semnificativă. Stakeholderii individuali sau de grup prezintă două caracteristici esenţiale:

  1. au interese substanţiale în conceperea, derularea şi finalizarea activităţilor organizaţiei;
  2. pot să influenţeze în mod semnificativ, conţinutul şi rezultatele activităţilor organizaţiei respective, apelând la mijloace formale şi informale, de diverse naturi inclusiv relaţionale, financiare, sentimentale, s.a. Cei mai importanţi stakeholderi ai unei organizaţii sunt: întreprinzătorii sau acţionarii, managerii, executanţii, clienţii, furnizorii, administraţia locală, băncile, sindicatul, consultanţii, s.a.
stakeholderi

Sursa: internet

Cultivarea relaţiilor cu stakeholderii devine din ce în ce mai condiţionată pentru performanţele managementului în toate tipurile de organizaţii şi în toate palierele sale. Practica arată că impactul cultivării relaţiilor cu stakeholderii se amplifică odată cu creşterea dimensiunii organizaţiei şi a nivelului ierarhic al managerilor implicaţi. La nivelul managementului superior din organizaţie cultivarea relaţiilor cu stakeholderii tinde să aibă o importanţă decisivă. Atragerea de resurse financiare, umane, tehnico-materiale şi de cunoştinte din afara organizaţiei, sfera clienţilor şi furnizorilor şi calitatea relaţiilor cu ei, „accesul” şi eficacitatea relaţiilor organizaţiei cu administraţia publică, băncile sau comunitatea locală depind în mare măsură de practicarea managementului bazat pe stakeholderi. Amploarea din ce în ce mai mare pe care a înregistrat-o marketingul, custom relations management (CRM) sau guvernanţa corporativă sunt numai câteva expresii ale dezvoltării specializate pe anumite segmente ale managementului bazat pe stakeholderi.

Ne-am focalizat în acest editorial asupra sublinierii rolului stakeholderilor pentru funcţionalitatea şi performanţele managementului, pentru că recent am cunoscut mai multe situaţii economice şi manageriale dificile în organizaţii puternice, unele de interes naţional, care le puneau în pericol nu numai performanţele, dar chiar supravieţuirea.

Managementul profesionist şi performant al oricărei organizaţii este managementul bazat pe stakeholderi. În universităţi managementul bazat pe stakeholderi trebuie să reprezinte axul instruirii noii generaţii.

Editorial realizat de Prof.Univ.Dr.Ovidiu Nicolescu,

Preşedinte CNIPMMR/SAMRO

Post Your Thoughts