MASPRACT – invitație București, 10 iunie 2014


INVITAȚIE conferinţă de lansare a proiectului MASPRACT
| București, 10 iunie 2014, Academia de Studii Economice

Maspract-logo

MASPRACT – Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri


Academia de Studii Economice Bucureşti, în colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România organizează conferinţa de lansare a proiectului „Masteranzi practicieni – investiţie în viitorii manageri (MASPRACT)”, proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul POSDRU / 161/2.1/G/141032. Evenimentul va avea loc în data de 10 iunie 2014, ora 10:00, sala Virgil Madgearu, din incinta Academiei de Studii Economice, Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti.

Obiectivul general al proiectului constă în principal din îmbunătăţirea inserţiei studenţilor din ciclul de master din domeniul economic pe piaţa forţei de muncă, prin iniţierea, dezvoltarea şi valorificarea de aptitudini, abilităţi şi deprinderi de muncă pentru aceştia.

Proiectul îşi propune facilitarea practicii economice pentru 300 de studenţi din ciclul de master, prin intermediul unui program specializat care va asigura evaluarea gradului de aplicare în practică a cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor dobândite în facultate, punerea în evidenţă a legăturii dintre sistemul de educaţie şi formare profesională şi dinamica pieţei muncii.   

Promotorul proiectului este Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Management, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Perioada de implementare este aprilie 2014 – octombrie 2015.


Va aşteptăm sa fiti alaturi de noi!

Va rugam sa transmiteti confirmările dvs. de participare până pe 6 iunie 2014, ora 16:00, la:

Manager de proiect, Prof.univ.dr. Claudiu CICEA

Responsabil de proiect din partea CNIPMMR, Carmen IANCU


Pentru mai multe informații accesați:

Post Your Thoughts