EVOLUŢIA SECTORULUI DE IMM-URI (ACTIVE) DIN ROMÂNIA – PLEDEAZĂ PENTRU O LEGE A IMM-URILOR CONSISTENTĂ

A.      PRINCIPALELE CONSTATĂRI PRIVIND EVOLUŢIA SECTORULUI DE IMM-URI

1. Sectorul de IMM-uri a crescut constant în perioada 2002 – 2008, înregistrând o creştere de cca. 70% a numărului de întreprinderi. În această perioadă, numărul IMM-urilor active a crescut cu 226.646 de unităţi (o rată medie anuală +9,2%), de la 326.443 în 2002, la 553.089 în 2008 .

2. Diminuarea prelungită a sectorului de IMM-uri în perioada 2008 – 2011 cu pierderea a 102.688 întreprinderi, înjumătăţind progresul înregistrat în perioada de expansiune economică (2002 – 2008).

3. Numărul înmatriculărilor de persoane fizice şi juridice în 2013 (124.816) a fost mai redus cu 30.844 faţă de numărul de firme intrate în insolvenţă, suspendate, dizolvate şi radiate (155.660).

4. Dimensiunea redusă a sectorului de IMM-uri în 2012, când s-a înregistrat un număr de 470.547, adică cu 82.542 mai puţin decât în anul 2008, prelungeşte criza.

B.       CONCLUZII

Având în vedere constatările enumerate mai sus, este evidentă NECESITATEA IMPERIOASĂ A UNEI LEGI A IMM-URILOR CONSISTENTE, care să creeze premisele pentru relansarea procesului investiţional şi reintrarea economiei româneşti pe un nou ciclu de creştere. În acest sens, CNIPMMR susţine adoptarea unei Legi a IMM-urilor care să cuprindă:

  • Implementarea completă şi coerentă a Small Business Act;
  • Stimulente, conform celor mai bune practici de la nivelul Uniunii Europene, pentru impulsionarea dezvoltării sectorului de IMM-uri;
  • Stimulente pentru crearea de noi locuri de muncă;
  • Crearea unor fonduri speciale şi programe  destinate IMM-urilor (alimentate din fonduri europene).

Post Your Thoughts