Pozitia CNIPMMR referitoare la Proiectul de modificare a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor

I. Prevederile principale din Proiectul de modificare a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor

In data de 02.07.2013, in cadrul Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul Ministerului Economiei a fost prezentatproiectul Ordonantei Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care are urmatoarele prevederi principale:

 • Controlul financiar-fiscal de fond la intreprinderile mici si mijlocii se efectueaza cel mult o singura data intr-o perioada de trei ani;
 • Proiectele de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri, prin care se prevede introducerea de noi sarcini administrative/obligatii de raportare, vor fi supuse de initiatori, inainte de aprobare, avizarii Grupului pentru evaluarea impactului economic, social si de mediu al actelor normative asupra intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Stimularea, prin programe-suport, a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii care investesc echivalentul a minimum 15% din cifra de afaceri anuala in activitati proprii de cercetare-dezvoltare si/sau inovare;
 • Inlocuirea sintagmei „programe de formare profesionala” cu sintagma „programe de formare profesionala si antreprenoriala”;
 • Guvernul si autoritatile publice competente au obligatia initierii si desfasurarii de actiuni care sa asigure sprijinirea dezvoltarii continue a sistemului educational de promovare a culturii si competentelor antreprenoriale;
 • Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de autoritate publica pentru educatie, sustine activitatea de formare antreprenoriala;
 • Facilitati pentru microintreprinderile si intreprinderile mici pentru primul an fiscal de la inregistrarea la Registrul Comertuluiscutirea de la plata impozitului pe venitul realizat in anul fiscal de referinta, cu obligativitatea mentinerii activitatii si a obtinerii de venituri din exploatare pe o perioada de minimum doi ani dupa obtinerea facilitatii si pentru forta de munca angajata cu norma intreaga pe durata nedeterminata: reducerea cu 50% a contributiilor de asigurari sociale pentru maximum 4 angajati cu varsta de sub 25 de ani sau de peste 55 de ani, pentru acelasi numar de lucratori necalificati cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, iar pentru persoanele aflate in somaj pe care le angajeaza sunt scutite de la plata de contributii de asigurare sociala pentru primii doi ani de activitate in cadrul aceleiasi intreprinderi.
 • Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata impozitului pe profitul realizat in anul fiscal de referinta, cu obligativitatea reinvestirii integrale a acestuia in urmatorul an fiscal, in acelasi sector/ aceleasi sectoare de activitate;
 • Investitorii in intreprinderile mici si mijlocii, precum si actionarii intreprinderilor mici si mijlocii care sunt listate la cota unei burse de valori sau a unui sistem alternativ de tranzactionare sunt scutiti de la plata impozitului aferent aprecierii capitalului propriu, in raport cu valoarea capitalului investit, daca intreprinderea a fost detinuta, timp de minimum 5 ani, de catre acelasi investitor/ actionar sau de catre acelasi grup de investitori/ actionari;
 • Enumerarea Programelor nationale destinate finantarii IMM-urilor care se vor derula de Ministerul Economiei pana in 2020 conform procedurilor de implementare anuale aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii;
 • Prevederi privind Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Fondul Roman de Contragarantare.

II. Pozitia CNIPMMR privind Proiectul de modificare a LEGII NR. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor

CNIPMMR sustine necesitatea imbunatatirii in regim de urgenta a cadrului legislativ pentru intreprinderile mici si mijlocii, pentru asigurarea unui mediu de afaceri favorabil infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, pentru relansarea economiei, pentru crearea de locuri de munca si mentinerea celor existente.

Referitor la proiectul Ordonantei Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioareCNIPMMR considera ca sunt necesare imbunatatiri, care sa vizeze:

 • asigurarea transpunerii pe deplin a masurilor prevazute in Comunicarea Comisiei „Ganditi mai intai la scara mica” – un „Small Business Act” pentru Europa – COM(2008) 394 final si in Comunicarea Comisiei Revizuirea „Small Business Act” pentru Europa -COM(2011) 78 final (raportat la formele anterioare ale proiectului, ultima forma este simplificata major, fiind transpuse doar 12 masuri din cele 60 de masuri stabilite pentru statele membre prin „Small Business Act”)
 • punerea in aplicare a Programului de Guvernare 2013-2016 pentru realizarea caruia a fost acordata increderea Guvernului, prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr 45/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 21 decembrie 2012;
 • asigurarea cadrului necesar realizarii angajamentelor si prevederilor cuprinse in: Rezolutiile si Regulamentele Organizatiei Internationale a Muncii privind promovarea intreprinderii sustenabile si rezolvarea crizei tineretului pe plan mondial; Recomandarea CONSILIULUI din data de 29.5.2013 privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2013 si care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenta al Romaniei pentru perioada 2012-2016,COM(2013) 373 final; Comunicarea Comisiei– Reglementarea inteligenta – luarea in considerare a nevoilor intreprinderilor mici si mijlocii COM(2013) 122 final si celelalte prevederi la nivel european;
 • valorificarea bunelor practici la nivel european.

CNIPMMR sustine necesitatea completarii proiectului cel putin cu prevederi privind: 

1. Norme de tehnica legislativa obligatorii pentru toate actele normative care vor avea efecte asupra IMM-urilor, completari care nu vizeaza cheltuieli bugetare suplimentare
:

Pentru elaborarea actelor normative care au impact asupra domeniului IMM-urilor se aplica in mod obligatoriu urmatoarele norme speciale de tehnica legislativa:

 • respectarea pe deplin a principiului „Ganditi mai intai la scara mica”-„Reglementati mai intai pentru IMM-uri”, ca principiu obligatoriu in elaborarea tuturor proiectelor de acte normative, inclusiv pentru procedurile administrative care afecteaza IMM-urile, precum si a principiului numarului constant (one in/one out), care stabileste ca introducerea unor noi sarcini administrative trebuie sa aiba loc simultan cu eliminarea unor sarcini deja existente;
 • evaluarea in mod sistematic a impactului proiectelor de acte normative prin aplicarea „testului IMM”, care va insoti proiectul de act normativ pana la adoptare;
 • realizarea analizelor de impact de calitate pentru fiecare proiect de act normativ,care vor insoti proiectul de act normativ pana la adoptare;
 • consultarea organizatiilor reprezentative ale IMM-urilor privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM, cu valorificarea in mod corespunzator a propunerilor acestora si motivarea nevalorificarii pozitiei lor, care vor constitui anexe ale proiectului de act normativ, care il va insoti pana la adoptare si care vor fi publicate pe site-ul initiatorului;
 • prezentarea anual, pana la data de 1 decembrie, a planificarii anticipate a legislatiei referitoare la intreprinderi care va intra in vigoare in cursul urmatoarei perioade bugetare.

2. Prevederi privind simplificarea birocratiei, care nu vizeaza cheltuieli bugetare suplimentare:

 • Obligativitatea reglementarii pentru IMM-uri a unei proceduri simplificate judiciare de lichidare a unei intreprinderi in caz de faliment nefraudulos;
 • Masuri pentru reglementarea derogarilor, perioadelor de tranzitie si scutirilor, in special in ceea ce priveste obligatiile de informare si declarative;
 • Reducerea la jumatate a termenelor din procedurile de acordare a licentelor si autorizatiilor necesare functionarii si dezvoltarii IMM-urilor, pentru toate codurile CAEN;
 • Masuri pentru cresterea accesului IMM-urilor la achizitii publice: transparenta procedurilor de cumparare directa, obligativitatea divizarii obiectelor contractelor de achizitie publica in loturi, pentru necesarul lunar/trimestrial si marirea vizibilitatii subcontractarilor.

3. Prevederi privind alocarea unui procent de minim 0,4% din PIB dupa 2013 pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si local (avand in vedere ca dispozitiile art. 26 din actuala lege stabilesc alocarea de fonduri in valoare de 0,4% din PIB doar pentru perioada 2009-2013, ca sectorul IMM-urilor contribuie cu 65% la PIB si asigura ocuparea pentru 65-67% din forta de munca).

4. Prevederi privind completarea programelor nationale pentru IMM-uri cu programe speciale finantate din fonduri europene:

 • Proiectarea si implementarea, in cadrul programului privind politica de coeziune, a unui fond special de micro-finantare a IMM-urilor axat pe dezvoltarea spiritului intreprenorial, inovare de varf si introducerea noilor tehnologii;
 • Proiectarea si implementarea, apeland la fonduri europene, a unor programe speciale de cercetare, dezvoltare si consultanta, privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile, s.a in IMM-uri, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala;
 • Proiectarea si implementarea, apeland la fonduri europene, a unei baze nationale de informatii si cunostinte in care, in mod obligatoriu, sa se inregistreze toate contractele de cercetare stiintifica finantate de catre stat si/sau din fonduri europene, rezultatele cercetarilor stiintifice efectuate si punerea lor la dispozitia IMM-urilor din Romania in mod gratuit;
 • Organizarea in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice potentialul si conditiile specifice fiecarei zone;
 • Crearea unui fond special „venture capital” cu finantare de la bugetul statului, fonduri europene, banci si companii financiare, in vederea finantarii infiintarii de start-up-uri inovative, esentiale pentru implementarea Strategiei UE 2020, referitoare la cresterea inteligenta bazata pe inovare masiva.

5. Prevederi privind stimularea ocuparii, a industriei autohtone si a accesului IMM la finantare:

 • Extinderea masurilor stabilite prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare pentru toate IMM-urile furnizoare – din industria usoara, mobila, produse chimice, etc., pentru stimularea industriei autohtone si reducerea importurilor, pentru asigurarea protectiei impotriva intelegerilor si practicilor anticoncurentiale;
 • Program de dezvoltare a retelei nationale de colectare, depozitare si prelucrare a produselor agricole, prin parteneriat public privat;
 • Reglementarea institutiei „Mediatorul de credite” pentru gasirea solutiilor de creditare in cazul in care apar dificultati in dialogul cu bancile si accesul la finantare;
 • Capitalizarea Fondului de garantare si a Fondului de Contragarantare si extinderea sistemului de garantii pentru investitii in domeniile considerate strategice.
 • Scutirea (suportarea, de la Bugetul de stat), pentru o perioada de 1 an, a contributiilor sociale datorate de angajatori in cazul angajarii cu contract de munca pentru o durata cel putin egala cu 2 ani, a tinerilor cu varsta sub 25 de ani si a persoanelor cu varsta mai mare de 45 de ani).

6. Stabilirea unei perioade maxime pentru transpunerea si aplicarea si a celorlalte masuri prevazute de Small Business Act. 

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania isi exprima convingerea ca initiatorii modificarii Legii nr. 346/2004 vor fi receptivi si vor valorifica propunerile formulate, pentru asigurarea transpunerii si aplicarii in Romania a „Small Business Act”, pentru relansarea economiei, reducerea somajului si cresterea veniturilor bugetare.

http://www.immromania.ro/pozitia-cnipmmr-referitoare-la-proiectul-de-modificare-a-legii-nr-346-2004-privind-stimularea-infiin-7129.htm

Post Your Thoughts