IMM-urile solicită îmbunătățirea legislației în domeniul instrumentelor de plată (cambia, biletul la ordin și CEC)

Conferință de presă

I. SONDAJUL REALIZAT DE PORTALUL WWW.IMMROMANIA.RO

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat în perioada: 26 martie – 2 aprilie 2013 o consultare ce vizează necesitatea şi modalităţile de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul biletelor la ordin, sub forma unui sondaj derulat prin intermediul portalului www.immromania.ro şi la nivelul membrilor portalului şi ai CNIPMMR.

Respondenţii acestui sondaj sunt în proporţie de 25% microîntreprinderi, 42% întreprinderi mici şi 33% întreprinderi mijlocii.

Toţi participanţii la sondaj au fost beneficiari ai unui bilet la ordin sau au emis un bilet la ordin, indicând că au avut probleme (incidente de plată), privind emiterea de bilete la ordin fară acoperire, refuzate la plată de către banca emitentului din lipsă de fonduri. Prin urmare, aceştia au evidenţiat necesitatea îmbunătăţirii legislaţiei în domeniul biletelor la ordin.

Referitor la propunerile de îmbunătăţire a legislaţiei în domeniul biletelor la ordin, întreprinzătorii chestionaţi au indicat în proporţie de 67% necesitatea angajării în termen de maximum 30 de zile a răspunderii penale a administratorului care a semnat un bilet la ordin fără acoperire, 17% au propus realizarea unei publicaţii a societăţilor comerciale cu incidente de plată, iar 16% s-au pronunţat în favoarea implicării băncilor şi blocării sumelor în cont.

II. PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL INSTRUMENTELOR DE PLATĂ

Având în vedere că:

–             biletul la ordin este reglementat de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin (publicată în Monitorul Oficial nr. 100/1934), cu mai multe modificări suferite în decursul celor 79 de ani de existenţă;

–             Legea nr. 58/1934 a făcut obiectul atât unor critici de neconstituţionalitate, cât şi al interpretărilor din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea uniformizării practicii instanţelor (Decizia nr. 31/2012 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr. 141/2012 şi recursul în interesul legii soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 4/2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 381/2009);

–             au fost semnalate probleme de interpretare şi aplicare a legii, precum şi omisiuni de reglementare, în sensul că nu prevede în mod expres că şi biletul la ordin are valoare de titlu executoriu;

–             este necesară clarificarea aspectelor procedurale implicate de Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile noului Cod de procedură civilă, intrat în vigoare pe data de 15 februarie 2013 (raportat la condiţiile de validitate ale cambiei şi biletului la ordin, valoare de titlu executoriu şi exercitarea căilor de atac);

–             cca. 6-7% din cecurile, biletele la ordin şi cambiile aduse la bancă de clienţi sunt refuzate la decontare pentru că societăţile care au emis respectivele instrumente de plată nu au suficienţi bani în conturi, sumele refuzate reprezentând una dintre cele mai acute probleme din economie în perioada de criză, blocând practic activitatea multor companii.

CNIPMMR propune elaborarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să reglementeze cambia, biletul la ordin şi cecul şi care să asigure:

  • cadrul legal complet şi corespunzător pentru toate instrumentele de plată;
  • buna funcţionare a relaţiilor de plăţi şi buna utilizare a instrumentelor de plată;
  • eliminarea riscurilor de neplată şi rezolvarea acoperirii eventualelor riscuri de insolvabilitate temporară, de către beneficiarul plăţii (deţinătorul titlului) şi pentru transferul drepturilor de beneficiar al plăţii;
  • celeritate în angajarea răspunderii penale şi patrimoniale în caz de incidente;
  • un sistem de publicare în timp real a societăţilor comerciale cu incidente de plată. 

Post Your Thoughts