Megaproiectele strategice – soluție de accelerare a absorbției fondurilor europene

Comunicat de presă

CONTEXT GENERAL

 1. NECESITATEA ADOPTĂRII DE MĂSURI CARE SĂ ASIGURE CREŞTEREA GRADULUI DE ABSORBŢIE POSDRU

 • Gradul de absorbţie pe POSDRU este extrem de mic – 7,73% la 08 februarie 2013;
 • Există alocări financiare POSDRU necontractate pentru Domeniul Major de Intervenţie 2.3. „Acces şi participare la formare profesională continuă” suma disponibilă pentru a fi contractată este de aproximativ 200 milioane euro;
 • Gradul mic de atingere a indicatorilor menţionaţi în Documentul Cadru de Implementare, de exemplu pentru DMI 2.3 în condiţiile în care cea mai parte a resurselor financiare alocate pentru DMI 2.3. au fost contractate – s-a contractat aproximativ 45% din alocarea financiară şi se asigură atingerea doar a 18,75% din ţinta POSDRU. Conform comunicatelor emise de CNDIPT mai trebuie realizate, suplimentar faţă de indicatorii menţionaţi în proiectele aflate în implementare, cursuri de formare profesională pentru încă 292.500 de persoane angajate;
 • Imaginea pe care sistemul POSDRU o înregistrează în momentul de faţă – ca un sistem nefuncţional, axat strict pe aspecte cantitative şi mai puţin pe aspecte calitative.

 2. PARTENERII SOCIALI CU ROL MAJOR ÎN UTILIZAREA ŞI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SUNT INSUFICIENT IMPLICAŢI ÎN MECANISMELE DE ABSORBŢIE A FONDURILOR STRUCTURALE

 • Insuficienta implicare a partenerilor sociali relevanţi în planificarea activităţilor şi ofertelor educaţionale;
 • Instruire specifică insuficientă furnizată partenerilor implicaţi în planificarea în educaţie şi în formare profesională;
 • Date şi studii insuficiente şi neactualizate privind nevoile pe termen lung ale pieţei muncii, fiind astfel afectată calitatea planificării şi capacitatea de răspuns/adaptare a educaţiei şi formării profesionale;
 • Dezvoltarea şi valorizarea insuficientă a parteneriatului în educaţie şi formare cu partenerii sociali, cooperarea redusă în dezvoltarea programelor actuale.

3. REALIZAREA DE MEGAPROIECTE DE 40-100 MILIOANE EURO PREZINTĂ URMĂTOARELE AVANTAJE ESENŢIALE:

 • axarea proiectelor asupra problemelor cele mai importante cu care se confruntă România în domeniul resurselor umane;
 • constituirea de consorţii puternice, cu implicarea celor mai buni implementatori de proiecte din România;
 • realizarea indicatorilor asumaţi de România prin Documentul Cadru de Implementare al POSDRU;
 • scăderea substanţială a efortului depus de AMPOSDRU şi de Organismele Intermediare în administrarea proiectelor (cu cel puţin 75%, concomitent cu amplificarea capacităţii de a implementa proiecte din punct de vedere administrativ);
 • diminuarea costurilor de administrare ale proiectelor de la circa 40-50% în prezent, la 15% din valoarea grantului;
 • creşterea substanţială a gradului de absorbţie în cadrul POSDRU până în 2015;
 • reabilitarea imaginii României şi creşterea prestigiului Guvernului Ponta pe plan extern şi intern privind capacitatea de absorbţie a Fondului Social European

PROIECT PILOT – CREŞTEREA ACCESULUI LA FORMAREA PROFESIONALĂ, PENTRU ASIGURAREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR, ÎN CONTEXTUL RELANSĂRII ECONOMIEI: PARTENERIAT STRATEGIC PUBLIC-PRIVAT, CU PARTENERII SOCIALI ŞI VOUCHERE DEDICATE

 Obiectiv general: îmbunătățirea accesului și participării la programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea sau recalificarea angajaților, prin crearea unui sistem de vouchere pentru formare profesională.

 Valoare proiect – aproximativ 50 milioane euro

Grup ţintă abordat  – 50.000 persoane

Durata proiect: 18 luni

Până în prezent au fost contractate 287 proiecte în cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.3, cu o valoare totală de aproximativ 200 milioane euro și un grup țintă asumat de 67.500 persoane, ceea ce presupune un cost mediu de 3000 euro/membru grup țintă.

Prezentul proiect realizează un cost mediu de 1000 euro/ membru grup țintă, de 3 ori mai mic și asigură realizarea unui grup țintă ce reprezintă 74,07% din grupul țintă al celor 287 de proiecte.

Post Your Thoughts