Dialogul Social la nivel european

Proiect European privind stadiul implementării a 3 acorduri europene

În perioada 11-12 aprilie 2012 a avut loc la Sofia în Bulgaria seminarul cu tema “Dialogul Social la nivel european şi implementarea instrumentelor dialogului Social European” organizat de partenerii sociali europeni ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor), BUSINESSEUROPE, CEEP (Uniunea angajatorilor şi întreprinderilor din sectorul public) şi UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii).

La eveniment au participat reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor din Bulgaria, România şi Slovacia, obiectivul acestui proiect fiind acela de a îmbunătăţi implementarea instrumentelor de dialog social European, în special în statele membre ale UE, în care a fost observată lipsa sau insuficienta punere în aplicare a acestora. Seminarul a oferit oportunitatea de a se discuta despre bune practici de implementare, experienţe şi oportunităţi în cele 3 ţări implicate, inclusiv Olanda şi Franţa.

Cu acest prilej s-a discutat despre stadiul implementării celor 3 acorduri încheiate între partenerii sociali la nivel european (ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP si UEAPME) privind stresul la locul de muncă, munca la domiciliu şi hărţuirea şi violenţa la locul de muncă şi s-au stabilit planuri de măsuri la nivel naţional privind dezvoltarea capacităţii organizaţionale a partenerilor sociali, metodologia pentru implementare şi interpretarea acordurilor şi valoarea adăugată adusă agendei nationale.

CNIPMMR a fost reprezentat de dra. Ana Bontea, director departament Juridic şi Dialog Social şi de dra.Oana Dâscă, Şef departament Comunicare şi Relaţii Internaţionale, care au prezentat cadrul legal şi situaţia dialogului social şi al negocierilor colective la nivel naţional şi care, împreună cu reprezentanţii părţii sindicale, au elaborat un plan de acţiuni la nivelul României pentru asigurarea implementării şi monitorizării aplicării celor 3 acorduri încheiate la nivel European.

Post Your Thoughts