”Program de învățare pe tot parcursul vieții”

Anunț de selecție

nr.   0002  /   03  ianuarie  2012

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în cadrul Proiectului Leonardo LLP – LdV/PLM/2011/RO/ 208, anunţă prelungirea perioadei acţiunii de selecţie a participanţilor în cadrul programului de plasare mobilitate „Program de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”, ce se va desfăşura la sediul InGaFor din oraşul Vigo – SPANIA.

Pentru a participa la procesul de selecţie, cei interesaţi sunt rugaţi să transmită până în data de 18.01.2012 la fax: 021 – 312.66.24 sau email: dep_afaceri@cnipmmr.ro,  următoarele documente completate şi semnate în original sau scanate:

 • Scrisoare de intenţie
 • CV – în format european
 • Paşaport lingvistic
 • Contract pentru plasament de formare Leonardo da Vinci
 • Recomandare din partea structurii teritoriale a cărei membră este firma la care este angajat/ă
 • Adeverinţă de salariat, cu menţionarea funcţiei de încadrare
 • Adeverinţă medicală că nu suferă de: boală transmisibilă, psihică, iar persoanele de sex feminin că nu sunt gravide şi pot călătorii cu avionul
 • Copie după Cartea de Identitate sau Paşaport

Criteriile de selecţie sunt următoarele:

 • Persoana să fie angajată şi salariată a unei firme de producţie (exclus: patron, preşedinte, membru CA) membră a CNIPMMR sau a unei structuri teritoriale membre CNIPMMR
 • Domeniul de activitate: marketing sau juridic
 • Să aibă studii superioare, cu diplomă de absolvire
 • Să cunoască limba engleză şi/sau spaniolă
 • Cunoştiinţe PS

Datorită numărului mare de aplicaţii, nu vom putea răspunde individual – fiecărui candidat, cu privire la rezultatul procesului de selecţie.
Candidaţii declaraţi admişi, vor fi înştiinţaţi prin email, la adresele comunicate în CV-uri, până în data de 28 ianuarie 2012.

Manager de Proiect,

Dl. Cristian Ionescu

Director Executiv CNIPMMR