NETIMM: „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”

Achiziții publice

Nr. 2925/21.09.2011

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mjlocii din România (CNIPMMR), cu sediul în Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, intrarea 1, et. 1, sect. 1, cod 010155, Bucureşti, România, în cadrul proiectului NETIMM – „Crearea de reţele de IMM-uri – modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din România”, finanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului nr. POSDRU/9/3.1/S/4, doreşte achiziţionarea de servicii tipografice şi servicii conexe – Cod CPV 79800000-2 (care includ şi servicii de proiectare grafică Cod CPV  79822500-7), în condiţiile documentaţiei de atribuire, prin procedura competitivă conform  Instrucţiunii nr. 26/2010 a AMPOSDRU.


Obiectul contractului constă în tipărirea de materiale şi realizarea machetei grafice, respectiv volumul de prezentare a rezultatelor proiectului NETIMM, format finit – 20,5×20,5 cm, 500 buc. în limba romana si 250 buc. în limba engleza, în condiţiile documentaţiei de atribuire.

Criteriul aplicabil  pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie se poate obţine la cerere de la sediul achizitorului  sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la sediul acestuia sau la tel: 021/312.68.93, email: dan.vieru@cnipmmr.ro, persoana de contact : Dumitru Vieru.

Data limită pentru primirea ofertelor la sediul CNIPMMR este 03.10.2011 ora  12.00