Relații internaționale

Afilieri

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este membru în cele mai importante organizaţii europene şi internaţionale de IMM-uri. În această calitate, CNIPMMR participă activ la evenimentele şi proiectele pe care le derulează, toate având ca scop o mai bună reprezentare a IMM-urilor româneşti la nivel internaţional.

 Uniunea Europeană a Artizanatului şi Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

WASME – Asociaţia Mondială a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

ECSB – Consiliul European pentru Întreprinderi Mici şi Antreprenoriat

CESE – Consiliul Economic și Social European

CESE este un organ consultativ al Uniunii Europene. Înfiinţat în 1957, acesta are rol consultativ pe lângă instituţiile europene mari (Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European). Consilierea o realizăm prin avize privind propunerile legislative ale UE şi, de asemenea, elaborăm şi avize din proprie iniţiativă privind teme care, în opinia noastră, ar trebui abordate. Unul din rolurile noastre principale este de a asigura „o punte” între instituţiile UE şi ceea ce numim societatea civilă organizată. Ajutăm la promovarea rolului organizaţiilor societăţii civile prin instituirea unui dialog structurat cu aceste grupuri din statele membre ale UE şi din alte ţări din întreaga lume.

Membrii CESE reprezintă o largă varietate de interese economice, sociale şi culturale din ţările lor. Activitatea lor este împărţită în trei grupuri: Angajatori, Salariaţi şi Activităţi Diverse (de exemplu producători agricoli, consumatori, activişti ecologişti, activişti pentru drepturile familiei, organizaţii neguvernamentale etc.). Acesta este modul în care membrii CESE realizează puntea între UE şi organizaţiile societăţii civile din statele membre.

Participare în organismele Uniunii Europene

Începând cu luna ianuarie a anului 2007, momentul aderării României la Uniunea Europeană, CNIPMMR participă ladialogul social european, reprezentând interesele membrilor săi. Reprezentantul CNIPMMR este unul dintre cei cinci reprezentanţi ai patronatelor din România în cadrul Plenului Consiliului Economic şi Social European. Reprezentantul CNIPMMR este de asemenea membru în două secţiuni din cadrul CESE: Secţiunea ECO (Uniune Economică şi Monetară, Coeziune Socială) şi Secţiunea SOC (Angajarea de forţă de muncă, Afaceri sociale şi Cetăţenie).

De asemenea, CNIPMMR susţine interesele membrilor săi în cadrul următoarelor structuri europene:

  • Comitetul Fondului Social European, Bruxelles
  • Comisia de experţi pentru uniformizarea reglementărilor FP7, Bruxelles
  • Grupul pentru Politici privind Întreprinderile – Camera Profesională de pe lângă Vicepreşedintele UE, dl Antonio Tajani, Bruxelles
  • Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, Bilbao

Parteneriate internaționale

CNIPMMR a semnat de-a lungul timpului acorduri de colaborare cu asociații similare din străinătate.

Aceste Parteneriate au ca scopuri principale:

  • dezvoltarea relațiilor dintre țări, dintre comunitățile de afaceri, dintre asociațiile ce reprezintă interesele comunităților de afaceri;
  • schimbul permanent de informații privind respectivele piețe, informații care se diseminează membrilor fiecărei asociații;
  • schimburi de experiență privind activitățile de training, consultanță, informare, transfer de know-how;
  • intermediere de contacte de afaceri între firmele membre din respectivele țări;
  • organizarea de misiuni economice pentru stabilirea de contacte de afaceri între membri;
  • organizarea de deplasări la târguri internaționale organizate în respectivele țări.

Post Your Thoughts