Despre Noi

feather-pen-clipart-1Misiunea CNIPMMR 

 Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a fost înfiinţat în anul 1992 şi este o confederaţie patronală română, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentativă la nivel naţional, de utilitate publică. CNIPMMR asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional.


„Misiunea CNIPMMR este de a reprezenta unitar și eficace interesele IMM-urilor și a mișcării patronale a IMM-urilor din România la nivel național și internațional, de a promova și susține dezvoltarea și creșterea competitivității și performanțelor sectorului de IMM-uri”. 
 
 
                                      
CNIPMMR va acționa în vederea menținerii și dezvoltării unei viabile structuri teritoriale și sectoriale, capabile să protejeze și să promoveze interesele IMM-urilor pe plan local, regional și național, cultivând relațiile cu principalii stakeholderi.
CNIPMMR va continua dialogul constructiv și colaborarea cu autoritățile publice din România și Uniunea Europeană, partidele politice, sindicatele, societatea civilă, agenții economici și structurile universitare, în vederea recunoașterii de către întreaga societate a rolului central pe care-l joacă întreprinzătorii în societatea modernă, a implicării lor în dezvoltarea sectorului de IMM-uri și construirii unui mediu favorizant afacerilor, valorificând oportunitățile pe care le oferă economia bazată pe cunoștințe.
CNIPMMR va acționa pentru dezvoltarea unei puternice clase de mijloc în România, a cărei componentă principală o reprezintă întreprinzătorii, clasa care reprezintă fundamentul stabilității economice și sociale din țară.

feather-pen-clipart-1

Obiective CNIPMMR 2020

 • Consolidarea capacității administrative și instituționale și menținerea reprezentativității naționale a organizației. 
 • Promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional
 • Constituirea unei imagini consolidate a CNIPMMR și sporirea gradului de vizibilitate a organizației. 
 • Dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau din fonduri proprii, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și să faciliteze educația, accesul la finanțare, accesul la piețe și internaționalizare. 

feather-pen-clipart-1

Ținte CNIPMMR 2020

 1. 50.000 de firme membre ale CNIPMMR. incluzând peste 1.000.000 de angajați;
 2. 5 noi patronate de ramură reprezentative la nivel național;
 3. Un sediu propriu CNIPMMR;
 4. O televiziune digitală proprie IMM România TV;
 5. O Rețea Națională a Ambasadorilor Antreprenoriatului Românesc (10 oameni de afaceri implicați);
 6. Creșterea cu 30% a aparițiilor în media;
 7. 5.000 followeri la nivelul social media;
 8. 12 proiecte finanțate din fonduri proprii;
 9. 6 noi evenimente naționale și regionale și întărirea celor deja existente;
 10. Un Fond de investiții privat pentru capitalul de risc;
 11. O rețea Business Angels;
 12. Un manual care să includă reguli de folosire a identității vizuale CNIPMMR.