Concluzii la finalul Proiectului MASPRACT – „Masteranzi practicieni – investitie in viitorii manageri”

maspractVineri 23 octombrie 2015, a avut loc Conferinţa finală a proiectului MASPRACT – „Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”. Evenimentul a avut loc în sala Robert Schuman, etaj 2, clădirea Ion N. Angelescu a  Academiei de Studii Economice din București.

Proiectul MASPRACT – „Masteranzi practicieni – investiție în viitorii manageri”, cofinanţat din Fondul Social European prin programul POSDRU/161/2.1/G/141032,  implementat de Academia de Studii Economice Bucureşti, în parteneriat cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în perioda aprilie 2014 – octombrie 2015, a ajuns la final.

Obiectivul principal al proiectului a constat în îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa forţei de muncă a studenţilor din ciclul de master din domeniul economic.

Ca obiective specifice/operaționale, proiectul a urmărit facilitarea realizării practicii economice pentru 300 de studenţi din ciclul de master (nivel educațional ISCED 6), prin intermediul unui program specializat integrat dedicat acestora.

La eveniment au participat reprezentanţi ai conducerii proiectului din partea Academiei de Studii Economice, responsabilul proiectului din partea Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România partener în proiect, reprezentanți ai mediului de afaceri, tutori, masteranzi practicanţi, mass media.

Acum, la finalul proiectului putem concluziona că obiectivul general al proiectului, dezvoltarea şi valorificarea de aptitudini, abilităţi şi deprinderi de muncă pentru studenţii din ciclul de master a fost atins.

Rezultatele implementării proiectului sunt cuantificate de principalii indicatori: grupul ţintă format dintr-un număr de peste 300 de studenţi masteranzi care au beneficiat de asistenţă în stagiul de practică; parteneriate de practică realizate cu peste 60 de companii din regiunea București-Ilfov din diverse domenii de activitate; peste 60 de tutori formaţi din companiile partenere de practică; peste 300 de convenţii cadru semnate de solicitant şi partenerii de practică.

Valoarea adăugată adusă de CNIPMMR în cadrul proiectului MASPRACT s-a materializat prin deschiderea mare și interesul manifestat din partea companiilor care au fost selectate pentru participarea ca parteneri de practică în cadrul proiectului. Datorită reprezentativității CNIPMMR, care este recunoscută atât la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, dar şi la nivel naţional, în majoritatea sectoarelor economice, s-au dezvoltat parteneriate durabile între companiile participante la stagiile de practică și ASE Bucureşti.

Avantajele implicării în proiect s-au concretizat în mod diferit pentru fiecare dintre actorii implicaţi în implementarea proiectului.

Beneficiile implicării în proiect pentru companiile partenere de practică:

 • Existenţa unui dialog eficient între agenţii economici şi universitate în scopul transmiterii în timp real a exigenţelor pieţei forţei de muncă.
 • Feedback primit de la agenții economici mulțumiți în legătură cu privire la rezultatele foarte bune obținute de aceștia în lucrul cu studenții masteranzi, precum și cu privire la identificarea de talente.
 • Avantajul agenţilor economici de a deveni cunoscuţi ca potenţiali angajatori pentru studenţii practicanţi.
 • Oportunitatea agenţilor economici, care au avut posibilitatea să atragă în cadrul lor tineri valoroşi, care și-au început colaborarea printr-un stagiu de practică, pentru ca apoi să devină angajați.

Concluziile mediului de afaceri cu privire la importanţa programelor de practică:

 • Agenții economici participanți la program au declarat că sunt mulţumiți de implicarea masteranzilor care au obținut rezultate foarte bune în activitatea desfășurată. Aceștia sunt interesați în continuare să primească studenţi în practică.
 • Alți agenți economici au apreciat oportunitatea de a lucra cu tinerii precum și beneficiile care s-au obținut în cadrul sectoarelor în care s-au desfășurat stagiile de practică.
 • O recomandare venită din partea unui agent economic se referă la necesitatea ca universitatea să efectueze o analiză a așteptărilor pe care le au angajatorii de la un absolvent de facultate fără experiență de lucru, în scopul îmbunătățirii programelor de studiu.
 • Sunt agenți economici care consideră că este necesar ca studenții să beneficieze de consiliere în carieră înainte de începerea stagiului de practică, pentru ca aceștia să știe în ce domeniu doresc să activeze, atât în timpul stagiului de practică dar și după absolvire.

Printre principalele avantaje pentru studenții masteranzi putem enumera:

 • Dobândirea de cunoştinţe şi competenţe specifice acumulate în timpul stagiului de practică.
 • Dezvoltarea aptitudinilor pentru munca în echipă.
 • Interacționare cu persoane reale, diverși stakeholderi ai companiei atât telefonic cât și față în față.
 • Creşterea gradului de responsabilitate în ceea ce priveşte îndeplinirea unor sarcini profesionale, la un înalt nivel calitativ, cu respectarea termenelor limită.
 • Posibilitatea de a aplica în practică cunoştinţele teoretice dobândite pe parcursul studiilor universitare.
 • Dobândirea unei experienţe practice care poate facilita tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
 • Posibilitatea de a fi angajat chiar la compania unde şi-a desfăşurat stagiul de practică.

Lecţiile învăţate la sfârșitul proiectului:

 • Este necesară o mai mare flexibilitate în relaţia cu firmele.
 • Trebuie îmbunătăţită comunicarea între firme și mediul universitar pe toată perioada de implementare a proiectului.
 • Trebuie îmbunătăţită strategia de lucru cu firmele pe toată perioada în care se organizează și desfășoară stagiile de pratică.

Mai multe informaţii cu privire la proiectul MASPRACT, puteţi găsi pe:

smeprojects.ro și management.ase.ro/maspract/

Sursa: Departamentul Proiecte, CNIPMMR

Post Your Thoughts