Perfomantele economice ale IMM-urilor in anii 2013, 2014 si 2015

Performanţele economice, de ansamblu ale IMM-urilor în anul 2014 comparativ cu anul 2013.

        Comparând anul 2014 cu anul  2013 s-a constatat că, performanţele din anul 2014 au fost: mult mai bune în doar 0,73% dintre firme, mai bune în 15,77% dintre unităţile economice incluse în cercetare, identice în 59,27% dintre companii, puţin mai slabe în 18,76% dintre agenţii economici şi net inferioare în 5,47% dintre organizaţii. Acest fapt reflectă o degradare a performanţelor obţinute de IMM-urile româneşti, aspect ilustrat şi în cadrul figurii 1.

Figura 1

Figura 1      Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor economice în 2014 faţă de 2013

Performanţele economice, de ansamblu ale întreprinderilor în anul 2015 comparativ cu anul 2014

Figura 2 Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor

Figura 2       Structura IMM-urilor în funcţie de dinamica performanţelor

În ceea ce priveşte performanţele economice estimate de IMM-uri, pentru anul 2015 comparativ cu anul trecut, se preconizează rezultate mult mai bune în doar 1,31% dintre organizaţii, mai bune în 24,38% dintre organizaţii, identice în 57,01% dintre întreprinderi, inferioare în 11,97% dintre companii şi mult mai slabe în doar 5,33% dintre firmele incluse.  Ilustrarea rezultatelor prezentate mai sus este realizată în cadrul figurii 2.

Sursa: Carta Albă a IMM-urilor, Ediţia 2015

Capitol realizat de Ştefan Corcodel

Articol prelucrat de  Alina Truică, analist economico –financiar CNIPMMR

Post Your Thoughts