Parteneriate internaționale

CNIPMMR a semnat de-a lungul timpului acorduri de colaborare cu asociaţii similare din străinătate.
Aceste Parteneriate au ca scopuri principale:

 • dezvoltarea relaţiilor dintre ţări, dintre comunităţile de afaceri, dintre asociaţiile ce reprezintă interesele comunităţilor de afaceri;
 • schimbul permanent de informaţii privind respectivele pieţe, informaţii care se diseminează membrilor fiecărei asociaţii;
 • schimburi de experienţă privind activităţile de training, consultanţă, informare, transfer de know-how;
 • intermediere de contacte de afaceri între firmele membre din respectivele ţări;
 • organizarea de misiuni economice pentru stabilirea de contacte de afaceri între membri;
 • organizarea de deplasări la târguri internaţionale organizate în respectivele ţări.

ACORD DE COOPERARE între CNIPMMR şi CAMERA DE COMERT si INDUSTRIE din SANKT PETERSBURG

În data de 5 decembrie 2011, în cadrul misiunii economice organizată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Centrul Român de Promovare a Comerţului şi investiţiilor Străine şi CNIPMMR, în baza programului de sprijin si promovare a exportului întreprinderilor mici şi mijlocii, a avut loc semnarea acordului de cooperare între Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi Camera de Comerţ şi Industrie din Sankt Petersburg, de către conducătorii celor două organizaţii, dl. prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu şi decătre dl. Avton Savoshchev, vicepreşedinte.

De comun acord, părţile au convenit să sprijine întreprinderile, organizaţiile şi întreprinzatorii din Saint-Petersburg şi Bucureşti în vederea:

 • găsirii şi stabilirii de contacte directe între potenţialii parteneri de afaceri;
 • organizării de misiuni comerciale;
 • organizării de întâlniri şi negocieri, în scopul stabilirii de contacte în beneficiul reciproc;
 • participării la târguri şi expoziţii, simpozioane, seminarii şi la alte activităţi care se vor desfăşura în zona de activitate a ambelor părţi;
 • stabilirea de reprezentanţe de comerţ pentru companii.

De asemenea, în scopul punerii în aplicare a acordului, părţile au stabilit să coopereze în conformitate cu următoarele recomandări pricipale:

 • schimbul reciproc de acte normative ce reglementează activitatea întreprenorială pe teritoriul ambelor ţări, Federaţia Rusă şi România şi în special actele normative ce definesc noţiunea de mărfuri a ţării de origine şi actele normative referitoare la activităţi economice externe.
 • efectuarea de consultări privind activităţi de afaceri externe, întâlniri de afaceri comune, seminarii, mese rotunde şi alte activităţi cu scopul de a elabora propuneri cu privire la punctele de interes reciproc;
 • coordonarea activităţii părţilor în domeniul de emitere a certificatelor mărfurilor de origine.

CNIPMMR – SOCIETATE DE PROMOVARE INDUSTRIALĂ A.G. SOFOFA şi FEDERAŢIA INDUSTRIAŞILOR din CHILE

Protocolul a fost încheiat în data de 16 noiembrie 2011 la Santiago de Chile şi menţionează ca părţile:

 • Să îşi conjuge eforturile în scopul dinamizării schimbului de informaţii şi de experienţă pentru a permite în acest mod dezvoltarea activităţii întreprenoriale şi de reprezentare şi pentru a impulsiona schimburile comerciale şi cooperarea economică;
 • Să realizeze sesiuni de informare, pregătire şi reuniuni comune cu participarea experţilor celor două părţi;
 • Cu scopul de a garanta un serviciu corect întreprinderilor fiecare organism va coordona toate activităţile cu propriile întreprinderi, în acest sens niciun organism nu va stabili relaţii directe cu întreprinderile celeilalte părţi.
 • Se obligă să informeze întreaga reţea de reprezentare cu privire la protocolul de colaborare şi conţinutul său;

Din partea CNIPMMR, protocolul a fost semnat de Dl. Preşedinte prof. univ.dr. Ovidiu Nicolescu.

 CONVENTIE de COLABORARE între CNIPMMR şi SERVICIUL de COOPERARE ECONOMICĂ (SERCOTEC)

Convenţia a fost încheiată în data de 15 noiembrie la Santiago de Chile.

SERCOTEC este o confederaţie cu drepturi private, ce are misiunea de a promova şi sprijini iniţiativele de îmbunătăţire a competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, de dezvoltare a capacităţilor de gestiune a întreprinderilor asociate, prin intermediul pregramelor de promovare, scop în care a procedat la punerea în aplicare de planuri şi programe.

SERCOTEC împreuna cu CNIPMMR convin să-şi conjuge eforturile în scopul dinamizării schimbului de informaţii şi de experienţă, pentru a permite în acest mod dezvoltarea activităţii întreprenoriale, economice şi de reprezentare, în domeniul de aplicare al competenţelor lor.

Din partea CNIPMMR, protocolul a fost semnat de Dl. Preşedinte prof. univ.dr. Ovidiu Nicolescu.

CONVENŢIE de COOPERARE INTER – INSTITUŢIONALĂ între CNIPMMR şi CAMERA de COMERŢ din LIMA

Obiectivul Convenţiei semnate în data de 10 noiembrie 2011 la Lima este acela de a reuni eforturile CAMEREI şi CNIPMMR, cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi experienţă dobandite, de a sprijini activităţile de reprezentare şi de afaceri între întreprinderile mici şi mijlocii din cele două ţări, stimulând creşterea schimburilor comerciale şi cooperarea economică, prin realizarea de seminarii de informare, formare şi altele cu participarea unor experţi din ambele părţi.

Din partea CNIPMMR, protocolul a fost semnat de Dl. Preşedinte prof. univ.dr. Ovidiu Nicolescu.

CNIPMMR – ACOPI (Asociaţia Columbiană a Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii)

În Protocolul de Colaborare semnat în data de 8 noiembrie 2011 la Bogota – Columbia, ACOPI şi CNIPMMR se evidenţiază că: Columbia şi România, ţări ce doresc colaborarea economică, dispun de un cadru comun care favorizează şi sprijină dezvoltarea activităţii economice, rezultat al iniţiativei întreprinderilor mici şi mijlocii, convin:

 • să-şi conjuge eforturile în scopul dinamizăarii schimbului de informaţii şi de experienţă pentru a permite, în acest mod, dezvoltarea activităţii de reprezentare întreprenoriale şi pentru a impulsiona schimburile comerciale şi cooperarea economică;
 • să realizeze sesiuni de informare, pregătire şi reuniuni comune cu participarea experţilor celor două părţi;
 • cu scopul de a garanta un serviciu adecvat întreprinderilor, fiecare organism va coordona toate acţiunile cu propriile întreprinderi, în acest sens niciun organism nu va stabili relaţii directe cu întreprinderile celeilalte părţi;
 • se obligă să informeze întreaga reţea de reprezentare cu privire la protocolul de colaborare şi conţinutul său.

Din partea CNIPMMR, protocolul a fost semnat de Dl. Preşedinte prof. univ.dr. Ovidiu Nicolescu.

CNIPMMR – CAMERA BILATERALĂ DE COMERŢ, INDUSTRIE SERVICII ŞI TURISM MAROC – ROMÂNIA

Acordul de Cooperare a fost semnat la Bucureşti – Hotel CARO în data de 28.10.2010 în cadrul unei întalniri dintre reprezentanţii mediului de afaceri din Maroc şi cei din România. În acest acord părţile semnatare se angajează:

 • să creeze şi să menţină un schimb continuu de informaţii economice, de publicaţii privind exportul, comerţul exterior, legislaţia economică şi comercială, pentru a facilita tranzacţiile de afaceri între oamenii de afaceri români şi cei marocani;
 • să promoveze evenimente care vizează dezvoltarea schimburilor economice (târguri, expoziţii, călătorii de afaceri, etc.) între operatorii din judetul Prahova şi regiunea din nordul Marocului;
 • să elaboreze împreună planuri anuale de acţiune care să indice activităţile ce se vor dezvolta în baza prezentului acord. Părţile vor evalua, vor analiza rezultatele acestor planuri şi vor stabili măsurile necesare pentru dezvoltarea continuă a relaţiilor de cooperare între ambele părţi, în temeiul acordului;
 • să încurajeze şi să organizeze reuniuni alternative şi contacte între organizaţii şi agenţii, în vederea acordării de sprijin firmelor. Să facă schimb de delegaţii ale oamenilor de afaceri din ambele regiuni în cadrul programelor de lucru stabilite de comun acord. Data şi locul acestor reuniuni vor fi stabilite cu cel puţin două luni în avans.

 

Post Your Thoughts