Starea de sanatate a managementului din Romania in 2018

EVALUAREA MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN 2018 UTILIZÂND ANALIZA SWOT

 1. Metodologii folosite în cadrul analizelor manageriale
 2. Mediul de afaceri, managementul și performanțele economiei României în 2018 în context european și mondial
 3. Starea și caracteristicile managementului la nivel național în 2018
 4. Managementul administrației publice
 5. Managementul la nivelul de agenți economici
 6. Trainingul și consultanța managerială

EVOLUȚIA MANAGEMENTULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2009-2018

 1. Elemente metodologice ale abordărilor dinamice utilizate în managementul din România
 2. Evoluții ale economiei României în ultimii zece ani
 3. Dinamica managementului național în România în perioada 2009-2018 în context internațional
 4. Dinamica managementul administrației publice în perioada 2009 – 2018
 5. Dinamica managementul agenților economici din România în perioada 2009 – 2018
 6. Dinamica trainingului și consultanței în domeniul managementului

PRIORITĂȚI ȘI PERFECȚIONĂRI STRATEGICO-TACTICE ALE MANAGEMENTULUI DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL STRATEGIEI UE 2020

 1. Evoluțiile mondiale complexe și provocatoare
 2. Către o guvernanță globală în secolul XXI
 3. Implementarea strategiei UE 2020 – reperul și contextul european al dezvoltării României
 4. Programul de Guvernare al României 2018-2020
 5. Priorități și modalități de acțiune manageriale pe termen lung
 6. Priorități și modalități de acțiune pe termen mediu si scurt

PRIORITĂȚI

 • Concentrarea pe dezvoltarea unor branduri puternice de produs
 • Identificarea de noi piețe pentru exportul produselor şi concentrarea pe cele ce au o capacitate de absorbţie mare
 • Intensificarea și diversificarea inovării și a transferului tehnologic
 • Asigurarea de resurse umane calificate și menținerea nivelului de pregătire al acestora prin modalități noi de perfecționare
 • Amplificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare
 • Promovarea dezvoltării durabile şi sustenabilităţii

Post Your Thoughts