CNIPMMR solicita cresterea investitiilor publice pentru o dezvoltare economica sustenabila

I. EXECUȚIA BUGETARĂ PE PRIMELE 7 LUNI DIN 2017

Din analiza Execuției bugetului general consolidat în perioada 01.01-31.07.2017, publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice: http://www.mfinante.gov.ro/execbug.html?pagina=domenii, rezultă că există diferente majore comparativ cu perioada similara din 2016, cu impact semnificativ asupra economiei naționale:

 1. În primele 7 luni din 2017, comparativ cu perioada similară din 2016:

  1.1.  Unele venituri bugetare esențiale scad semnificativ:

 • Impozit pe profit scade cu 4,4%;
 • Încasările din TVA scad cu 4,6%;
 • Încasările din accize scad cu 5,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent;
 • Sume primite de la UE în contul plăților efectuate si prefinantare: scad (-76,6%);
 • Sume încasate în contul unic (bugetul de stat) scad cu 191,1%;
 • Alte sume primite de la UE pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului de convergență scad cu 291,6%.
 • Unele cheltuieli bugetare se amplifică substanțial:
 • Cheltuieli de personal cresc cu 20,3%;
 • Cheltuieli curente cresc cu 13,4%;
 • Cheltuieli asistență socială cresc cu 10,7%;
 • Alte cheltuieli cresc cu 35,0%.
 1. În primele 7 luni din 2017, cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 6,0 miliarde lei, respectiv 0,7% din PIB”. Comparativ cu perioada similară din 2016 cheltuielile pentru investiții au scăzut în primele 7 luni din 2017 (în primele 7 luni din 2016 cheltuielile de capital au fost de 6.194,1 mii lei, 0,8% din PIB, comparativ cu 5.149,3 mii lei, 0,6% din PIB în primele 7 luni din 2017, iar cheltuielile aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe în primele 7 luni din 2016 au fost de 158,7 mii lei comparativ cu 154,2 mii lei în primele 7 luni din 2017).
 2. Cheltuielile pentru investiții din primele 7 luni din 2017 au scăzut dramatic raportat la investițiile din perioada 2009-2013:tabel
 3. În perioada 01-31.07.2017, cheltuielile bugetare pentru bunuri și servicii (achizițiile publice) au fost de doar 2,6% din PIB (comparativ cu 2,7% din PIB în perioada similară din 2016).
 4. Există arierate către furnizorii comerciali cu o durată de peste 360 de zile, cu încălcarea gravă a dispozițiilor Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante și ale Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale investițiile publice.

Concluziile analizei Execuției bugetului general consolidat în primele 7 luni din 2017:

 • În timp ce în primele 7 luni din 2017, comparativ cu perioada similară din 2016, unele venituri bugetare scad, cheltuielile bugetare cresc;
 • Cheltuielile bugetare, în special cele de personal, dar și cele privind asistența socială au crescut și vor continua să crească, cu efecte asupra cheltuielilor din lunile şi anii ce vin;
 • Creditele de angajament, fie nu se realizează, parţial din cauza creşterii costurilor, şi atunci bugetul va fi afectat, fie se realizează și atunci vor apăsa greu pe bugetele viitoare;
 • Absorbția fondurilor europene este extrem de redusă, ridicând semne importante de ăntrebare privind încadrarea în deficitul bugetar de 3%;
 • Cheltuielile cu investiţiile au scăzut continuu, aproape injumătățindu-se comparativ cu perioada similara din 2009-2013, ceea ce va afecta crearea de noi locurilor de muncă şi încasările la buget;
 • Se menţine dinamica păguboasă: încurajarea consumului prezent, în detrimentul investiţiilor şi deci a consumului viitor.

Menținerea evoluțiilor actuale în ceea ce privește cheltuielile și veniturile bugetare, nu este sustenabilă afectand major dezvoltarea viitoare a României, condamnând-o sa rămână codașă în Uniunea Europeană.

6. În perioada 01.01-31.07.2017, veniturile bugetare totale au fost de 223,0 (mil. lei) respectiv 17,3% din PIB, cu 9% mai mari comparativ cu perioada similară din 2016, în condițiile în care în Programul de guvernare sunt prevăzute creşteri la încasări de 14%.

II. POZIȚIA CNIPMMR: NECESITATEA CREȘTERII INVESTIȚIILOR PUBLICE, DEBLOCAREA FONDURILOR EUROPENE ȘI MĂSURI PENTRU IMM-URI

Raportat la analiza Execuției bugetului general consolidat în perioada 01.01-31.07.2017, CNIPMMR solicită luarea urgentă a măsurilor necesare pentru:

 • Creșterea investițiilor publice în vederea susținerii relansării economice, precum și lansarea unor proiecte ample de investiții, care să rezolve problema infrastructurii insuficiente sau de calitate scăzută, ce reprezintă unul dintre factorii cei mai problematici pentru dezvoltarea unei afaceri în România, constituind o barieră în calea schimburilor comerciale şi a dezvoltării economice, România fiind în continuare pe ultimul loc între ţările cu caracteristici similare din regiune în ceea ce priveşte calitatea percepută a infrastructurii de transport şi comunicaţii (Raportul de țară privind România al Comisiei pentru 2016);
 • Punerea în aplicare a recomandărilor Fondului Monetar International (FMI) care în Raportul din 25 mai 2017, a solicitat creșterea investițiilor publice:„În contextul unei posibile înrăutățiri a situației fiscale, Comitetul director al FMI a recomandat autorităților române să evite politicile expansioniste, de exemplu majorările excesive de salarii și pensii. De asemenea, Comitetul director al FMI a subliniat necesitatea “reorientării politicilor dinspre stimularea consumului spre sprijinirea investițiilor, pentru a proteja rezervele și a crește in mod sustenabil standardele de viata”;
 • Deblocarea fondurilor europene, pentru a se asigura bază necesară creșterii veniturilor bugetare care să susțină creșterile salariale și celelalte cheltuieli publice;
 • Punerea în aplicare a dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificat prin Legea nr. 62/2014: Anual, prin legea bugetului de stat se alocă fonduri în valoare de 0,4% din PIB, fonduri europene şi fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, prevăzute în Strategia guvernamentală pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Punerea în aplicare a dispozițiilor art. 24 alin. (14) lit. d1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificat prin Legea nr. 62/2014:facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la fonduri externe nerambursabile, pentru ca acestea să furnizeze doar o singură dată datele necesare, precum și valorificarea bunelor practici din Uniunea Europeană, prin proiectarea și implementarea, din fonduri externe nerambursabile, a unor programe destinate întreprinderilor mici și mijlocii de tipul:

– fond de microfinanțare a întreprinderilor mici și mijlocii axat pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovare de vârf și introducerea noilor tehnologii;

– programe de cercetare, dezvoltare și consultanță privind managementul, marketingul, networkingul, investițiile în întreprinderi mici și mijlocii, în vederea furnizării de soluții pragmatice pentru creșterea funcționalității și performanțelor firmelor pe piața internă și internațională;

– fond pentru cofinanțarea realizării de produse ecologice;

– fond pentru minigranturi pentru microîntreprinderi;

– program pentru organizarea, în fiecare regiune a țării, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finanțate din fonduri europene, care să valorifice potențialul și condițiile specifice fiecărei zone;

– fond «capital de risc»,în vederea finanțării înființării de start-up-uri inovative;

 • Creșterea volumului achizițiilor publice, facilitarea accesului IMM-urilor la contractele de achiziție produse, servicii și lucrări și respectarea termenului legal de plată de 30 de zile prevazut de dispozițiile Legii nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante și ale Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale.

ATENȚIE!

Potrivit BNR, în primele 7 luni ale anului 2017, investițiile străine directe ale nerezindeților în România au însumat 2.37 miliarde euro, cu 17% mai puțin decât cele din perioada corespunzătoare a anului 2016, când investițiile au fost de 2,86 miliarde euro.

Post Your Thoughts